Til hovedinnhold

Yrkesprofilen – Badebetjent / livredningsinstruktør

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har vært i dialog med Fagforbundets medlem Anette Christensen, som er badebetjent og livredningsinstruktør innenfor virksomhet kultur, idrett og fritid i Larvik kommune.

11.03.2021
Sist oppdatert: 11.03.2021

Hva er en badebetjent og livredningsinstruktør sin jobb?

Badebetjents jobb byr på varierte arbeidsoppgaver. Det viktigste er å sørge for sikkerheten i svømmehallens i åpningstider. Forebygging av drukning, fallulykker og andre skader er en viktig del av jobben. Det er viktig å være serviceinnstilt, da jeg skal legge til rette for lek, trening og aktiviteter for besøkende.

Vi har mange forskjellige besøkene i anlegget, alt fra skoleelever, bevegelseshemmede og folk i alle aldere. Vi betjener også billettluken og varesortimentet som finnes der. Det selges badetøy, diverse utstyr, litt kioskvarer og hengelåser. Badebetjent er et viktig yrke med tanke på folkehelse, og vi bidrar til trygghet i vann, svømmeopplæring og har kompetanse på livredning. Renhold er en viktig del av jobben og nye rutiner må nå følges under pandemien.

Som instruktør i livredning og beredskap får jeg brukt min kompetanse på en annen måte enn i det daglige arbeidet. Jeg holder livredningskurs, livredningsprøver, førstehjelpskurs og hjertestarterkurs for ansatte i kommunen som trenger det i yrkesutøvelsen sin.

 {insert_ep_object class="" title="bilde3badevakt.jpg" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="76196" type="image"}

Hva skal til for å kunne være badebetjent og livredningsinstruktør?

Du må like å jobbe med mennesker i alle aldre med ulike funksjonsnivåer. Det er viktig at du som badebetjent beveger deg godt i vannet og mestrer krava innenfor livredning. Du må kunne tilegne deg kompetanse, for eksempel kan du ta fagkompetanseprøven «Badestigen». Badestigen inneholder forskjellig kurs som for eksempel klima, ventilasjon, livredning og beredskap, drift, internkontroll og HMS etc., den er utarbeidet av bad, park, idrett, Fagforbundet og Norges idrettshøgskole.

For å kunne være kursholder i livredning må en først ta instruktørkurs for å bli sertifisert. Annet hvert år må en gjennomgå en oppfriskning for å opprettholde sertifiseringen. Det kreves at jeg holder meg oppdatert og følger opp når det kommer nye forskrifter. For eksempel i HLR (hjerte-lunge-redning). Som instruktør må jeg ha kunnskap om ulike metoder å gjennomføre redning på, da det er ulike måter å drive ilandføring av mennesker på.

{insert_ep_object class="" title="bilde1badevakt.jpg" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="76194" type="image"}

Hvilke utfordringer møter du i arbeidet ditt?

Som i de fleste yrker er det ting ved jobben som kan by på utfordringer. Du bør like å jobbe i turnus, dette er ikke en åtte til fire jobb. Vintertid jobber jeg oftere helgevakter, dette kompenseres med mer fri på sommeren da bassenget er stengt over en periode. Relasjoner en får med besøkende av tilbudet veier opp for noe ukurant arbeidstid. En svømmehall kan dessverre tiltrekke seg mennesker med utilsikta mål, så enkeltepisoder har forekommet. Det er da trygt å ha gode rutinebeskrivelser slik at jeg vet hvordan jeg skal handle i disse situasjonene. En del renhold hører med til jobben, særlig i pandemien vi nå er inne i – det er en arbeidsoppgaver jeg ikke er fullt så glad i. 

Hvorfor valgte du å bli badebetjent og livredningsinstruktør?

En tilfeldighet gjorde til at jeg ble badebetjent. Jeg brukte svømmehallen mye, og en dag ble jeg spurt om jeg hadde lyst å jobbe der. Jeg var aktiv med vannaktiviteter og svømming, som er en viktig del av yrkesutøvelsen som badebetjent. Først ble jeg ansatt som vikar, etter hvert ble det en ledig stilling som jeg søkte på å ble ansatt. Jeg har en egen interesse for livredning, dykking og vannaktiviteter det gjorde til at jeg fikk muligheter til kompetanseheving og å bli instruktør.

Noe du mener er verdt å vite om det å være badebetjent og livredningsinstruktør?

At en jobber med folkehelse som badebetjent. Å benytte seg av svømmehaller er et lavterskeltilbud og badebetjenter bidrar til aktivitet, svømmeglede og mestringsfølelse hos de besøkende. Svømmeanlegget jeg jobber i, ligger sammen med en stor treningshall som gjør at vi ansatte samarbeider med ulike treningsgrupper og med det styrkes de sportslige sider og muligheter.  

Som instruktør har jeg fått oppdrag i grunnskolen med svømmeopplæring, undervisning i livredning for studenter på politiskolen og på svømmekurs for små barn. Det oppleves som meningsfylt arbeid! 

Har du lyst å nevne noe som er spesielt positivt for ditt yrke?

Som badebetjent bidrar en til ulike aktiviteter og opplæring. Å se mestringsfølelse hos besøkende gir motivasjon og tilfredshet i jobben. Besøkende er her frivillig og er alltid så positive og glade – en unik måte å være sammen med mennesker på. Dette gjør at jobben er veldig interessant. Avdelingen jeg jobber i, samarbeider med lag- og foreninger, booking service og kulturskolen. Vi har egne driftsteknikere som drifter svømmehaller, idrettshaller og tar seg av uteområdene i kommunen og kan kombineres med det å være badebetjent.

Folkehelse er særdeles viktig i pandemien vi har. Svømmehallene i Larvik har stort sett vært åpne og bidratt til at mennesker kommer ut og treffer hverandre. Å benytte svømmehallene motvirker ensomhet og jeg vil nevne badstuene som fine prate arenaer.


Takk til Anette for en interessant, lærerik og veldig hyggelig prat om hverdagen i en svømmehall. 
Takk for at du gjør en forskjell!

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?