Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Halvdagskonferanse om valgkamp og sosiale medier

178 dager før Stortingsvalget avholdes den første samlingen om valgkamp med fagforeningene. Der vil det også bli et minikurs i bruk av sosiale medier.


Sist oppdatert: 14.04.2021

Fagforeningene inviteres til første halvdagskonferanse om Fagforbundets valgkamparbeid.

Dato: 19. mars
Sted: Teams
Tid: kl 12:00-15:00

Påmelding gjøres her. Påmeldingsfrist er 15. mars 2021

Møtelenke sendes deltakerne i etterkant av påmeldingsfristen. 


Program:
12.00 Velkommen og status 178 dager før Stortingsvalget
12.10 Fagforbundet Trøndelag sin valgkampplan
12.30 Ringeprosjekt
13.00 Minikurs i bruk av sosiale medier v/Renate Tårnes og Lars Helgerud, Fagforbundets informasjonsavdeling
15.00 Avslutning