Til hovedinnhold

Fagforbundet vil streike for å hindre pensjonssvik i sykehusene

Tillitsvalgte og fagforeningsledere i Helse Nord

Tillitsvalgte og fagforeningsledere i Helse Nord

Arbeidsgiver­organisasjonen Spekter unner ikke sliterne i små stillinger i sykehusene en verdig alderdom når de nekter dem pensjonsopptjening fra første krone.

23.05.2019
Sist oppdatert: 12.12.2019

Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste pensjonsordninger, den gir trygghet den dagen du går av med pensjon, om du skulle bli ufør eller falle fra, gir den familien økonomisk trygghet. Mens alle kommuneansatte tjener opp pensjon fra første dag på jobben og for første krone de tjener,  får ikke alle ansatte i sykehusene ta del i den ordningen. Det er kun de som er ansatt i 20 prosent stilling eller mer, som meldes inn i sykehusenes pensjonsordning.

Ufravikelig krav

Ansatte i stillinger under 20 prosent utgjør om lag 1,1 prosent av den totale lønnen til ansatte i sykehusene. Per 1. november 2018 hadde om lag 10.000 arbeidstakere under 20 prosent stilling.

De som jobber under 20 prosent stilling meldes ikke inn pensjonsordningen og mister derfor både opptjening til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Årsaken er at Spekter mener at ansatte i små stillinger ikke skal ha samme pensjonsrettigheter som øvrige ansatte.

For Fagforbundet er kravet om pensjon fra første krone er ufravikelig.

En eventuell streik vil omfatte medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO og  Delta og Parat i YS. De vil gå til streik for pensjon fra første krone. De har tatt ut medlemmer ved en rekke sykehus landet rundt og blir det ikke enighet i meklingen 27. og 28. mai, blir det streik fra og med onsdag 29. mai. Meklingsfristen er midnatt tirsdag 28. mai.

Syv av ti er kvinner

Gruppene som ikke får pensjonsopptjening i små stillinger omfatter blant annet ambulansearbeidere, helsefagarbeidere, teknisk administrativt personale, vernepleiere, studenter og ansatte uten formell kompetanse, for å nevne noen. De tilhører de lavest lønnede gruppene i sykehusene.

75 prosent av de ansatte i stillinger under 20 prosent er kvinner og mange av dem er unge.

Kravet om opptjening av pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte, og et likestillingskrav. Nåværende ordning med en minstegrense for opptjening er diskriminerende. Det kunne vært unngått om den nedre grensen for innmelding i pensjonsordning ble fjernet.

Får fra første krone i kommunene

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Fram til 2013 måtte man i hele offentlig sektor jobbe minst 14 timer i uka (37,33%) for å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. I 2013 slo arbeidsretten fast at ordningen var diskriminerende. Ved neste tariffrevisjon ble bestemmelsen fjernet fra tariffavtalen i KS og siden den gang har de kommuneansatte tjent opp pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone.

For et par år siden valgte arbeidsgiverforeningen Spekter ensidig å sette ned grensen for å bli innmeldt fra 37,33 prosent til 20 prosent. Det hadde de ikke anledning til å gjøre uten enighet med arbeidstakerorganisasjonene og Spekter ble dømt for det i arbeidsretten.

Sykehusene tilhørte tidligere kommunesektoren og Fagforbundet mener det eneste rette er at de ansatte i sykehusene får samme pensjonsopptjening som sine kolleger i kommunen.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="72013" description1="Tillitsvalgte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge" description2="" href="" type="imageTemplate"}

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?