Kommersielle skal ut av barnevernet

– Vi har som mål at kommersielle aktører skal ut av Oslos barnevern innen 2021. Det betyr noe hvem som styrer byen, sier Vidar Evje.

06.09.2019
Sist oppdatert: 19.09.2019

Fagforbundet Oslo og Fellesorganisasjonen (FO) er enige med byrådet ved Inga Marte Thorkildsen (SV) om at kommersielle aktører skal ut av Oslos barnevern når nåværende kontrakter går. 1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, er glad for at barnevernet skal tas tilbake i egen regi.

– Det er riktig og viktig at kommunen har ansvaret for tilbudene i barnevernet. Vi trenger en barneverntjeneste som er god for barn, ungdom og de ansatte, sier Vidar Evje.

– Velferdstjenestene skal være fri for profitt. Det gjelder sykehjem, barnehager, renovasjon, renhold og ikke minst barnevernet, sier Evje.

Enighet om fire prinsipper

1. Skreddersøm, ikke standardisering. I samarbeid med barn og unge skal det bli trygt å bo på institusjon.

2. Vi skal sikre god opplevd kvalitet. Vi skal gi omsorg som sikrer at barn og unge får det bedre inni seg av å bo på institusjonen. Det betyr tettere samarbeid med barn og unge selv, og mindre vekt på kvantitative indikatorer som ikke nødvendigvis betyr noe for barna.

3. Arbeidstidsordninger som er bra for både barn og ansatte, og som sikrer at traumatiserte barn og unge får det trygt. Vi skal basere oss på undersøkelser av barns opplevelser av ulike turnuser, der trygghet skal være avgjørende.

4. Fleksible ordninger som ivaretar våre medarbeidere, med vekt på heltidskultur.

Tillit til byrådet

Etter fire år med rødgrønt byråd er en sak ganske klar. Endelig blir vi lyttet til og som betyr at våre medlemmer blir lyttet til. Fagbevegelsen blir tatt på alvor, sier Vidar Evje.

– De ser på oss som samarbeidspartnere, og vi får være med på å utforme en ordning i stedet for å bare si ja eller nei til noe noen andre har laget, sier Vidar Evje til Klassekampen.

;