Flere seiere for Fagforbundet Oslo

Byrådserklæringen: De rødgrønne skal satse på heltid, profitt skal ut av barnevernet, flere sykehjem tilbake i egenregi, Oslomodellen skal styrkes og vi får en ny boligpolitikk. – Dette er veldig lovende. Nå forventer hele Fagforbundet Oslo resultater, sier Anna Elisabeth Uran.

22.10.2019
Sist oppdatert: 30.10.2019

Fagbevegelsen har blitt lyttet til i fire år og sånn vil det fortsette å være i minst fire år til. Det er gledelig for våre medlemmer og alle de ansatte i Oslo kommune. Dette er en byrådsplattform som vil gjøre livet bedre for mange mennesker som bor og/eller jobber i Oslo. Byrådsplattformen fortsetter å satse på barnehage, skole, arbeidsliv, eldreomsorg og miljø. Hvis venstresiden klarer å levere hva de lover vil det skape et helhetlig arbeidsliv i Oslo kommune som innebærer en bedre hverdag for våre medlemmer.

Et helhetlig arbeidsliv

Det rødgrønne byrådet vil at stillinger i hovedsak lyses ut som hele, faste stillinger. Folk som jobber deltid skal få tilbud om heltidssamtale. Det vil bli opprettet vikarpooler med arbeidstakere som er ansatte i Oslo kommunen i hel og fast stilling.

– Heltid er en av de viktigste sakene for våre medlemmer. Det er gledelig at det rødgrønne byrådet har flere tiltak for å skape heltid, selv om vi ikke er enige i alle. Nå må byrådet levere, sier 2. nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran.

Tillitsbasert styring og ledelse

Tillit skal være et bærende prinsipp for styring og ledelse i Oslo kommune. Det krever større faglig frihet, og målet er at ledere og medarbeidere kan løse oppgavene bedre og mer effektivt.

– Fagforbundet Oslo mener at det fortsatt er et godt stykke igjen før tillitsbasert styring og ledelse gjennomsyrer kommunens virksomheter, og er glad for at byrådet vil styrke opplæringen og opprette et team som skal bidra med støtte og veiledning for ledere, sier Anna Elisabeth Uran.

Profitt ut av barnevern og sykehjem

Kommersielle skal fases ut av barnevernet i løpet av bystyreperioden og byrådet skal styrke det kommunale barnevernet. Dette er noe Fagforbundet Oslo har kjempet for både før, under og etter valgkampen.

– Profitt har ingenting i barnevernet å gjøre. Barnverntjenesten skal gi best mulig tjenester for barn, ungdom og familier. Det er det aller viktigste, ikke at selskaper tjener penger på velferdstjenester som barnevern, barnehage eller sykehjem, sier Uran. 

Alle kommersielle sykehjem skal bli enten kommunal eller ideell i løpet av 2023. Det gamle byrådet har levert på dette og det nye byrådet vil fortsette i samme bane. Fagforbundet Oslo er imidlertid opptatt av at ideelle driftere ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsbetingelser for sine ansatte enn det kommunale sykehjem tilbyr. Dette må inn som krav i konkurransegrunnlaget.

Når kvalitet på tjenestene blir viktige enn profitt på tjenestene gir det grunnlag for en bedre og mer helhetlig eldreomsorg for brukerne. I tillegg skal byrådet bygge eller rehabilitere 13 sykehjem de neste fire årene. Eldreomsorgen vil få et stort løft.  

Renhold i Osloskolen skal ikke tas tilbake i egenregi ifølge den nye byrådsplattformen. Fagforbundet Oslo er skuffet over dette, men vil kjempe videre for at renhold skal tas tilbake og vi gir oss ikke. 

Styrker Oslomodellen

Oslomodellen har vært bærebjelken for et seriøst arbeidsliv. Nå skal Oslomodellen styrkes og videreutvikles til flere sektorer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det vil bli strengere kontroll og vanskeligere for useriøse aktører å lykkes. Kontrollen med bemanningsbyråene skal bli styrket slik at kravene til både byråene og personell blir fulgt opp på en bedre måte. Dette er bra, selv om Fagforbundet Oslo skulle ønske at byrådet tok skrittet fullt ut og sa at kommunale virksomheter ikke skulle benytte bemanningsbyråer i det hele tatt.

– Vi er veldig fornøyd med at Oslomodellen skal forsterkes i årene som kommer. Modellen har forandret arbeidslivet for mange og det må fortsette. Byrådet i Oslo må fortsette å lede an når vi har en blåblå regjeringen som ikke gjør noe, sier Anna Elisabeth Uran.

En ny boligpolitikk

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo har i lang tid kjempet for en ny boligpolitikk i hovedstaden. Nå har det gitt delvis resultater. For eksempel skal det åpne opp en tredje boligsektor for vanlig folk som skal sørge for rimelige boliger. Innen 2023 skal det legges til rette for minst 1000 slike boliger. På sikt ønsker det rødgrønne byrådet at minst 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige. Det skal i tillegg bli flere kommunale boliger. Byrådet ønsker å bygge bygårder, starte forsøk gjennom leie-til-eie som skal gjøre beboere i stand til å kjøpe egen bolig og hindre fremleie av kommunale boliger.

Fagforbundet Oslo er også fornøyd med:

  • Gratis skolemat i Osloskolene.
  • Det rødgrønne byrådet skal innføre gratis kjernetid for ettåringer i barnehagene.
  • Byrådet skal vurdere ett forsøk med redusert arbeidstid. Dette vil skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten

For ytterligere kommentarer:

Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Telefon 905 60 448.

Les hele byrådsplattformen her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?