Fulle hus for pensjonistutvalget i Oslo

Erik Moxnes populære foredragsserie om Oslo bys historie trakk nesten 100 personer. Blir du medlem i pensjonistutvalget i Oslo kan du bli med på masse arrangementer, få faglig påfyll og treffe nye mennesker.

06.11.2019
Sist oppdatert: 06.11.2019

På grunn av stor pågang måtte pensjonistutvalget låne landstyresalen til Fagforbundet for samlingen som varte i nesten fire timer. Erik Moxnes gikk gjennom historien fra isen smeltet og landet begynte å stige og fram til slutten av attenhundretallet - fra de første bosetningene til utviklingen av byen Oslo. En spennende formidling av historien som den lydhøre forsamlingen visste å sette pris på. Flere ga etterpå uttrykk for at dette vil de ha mer av.

– Foredragene er viktige fordi pensjonistmedlemmene får anledning til å komme sammen i regi av Fagforbundet Oslo på tvers av fagforeningene. Vi får påfyll og lærer noe nytt. At det gir mening, viser den store interessen. I mange sammenhenger er det vanskelig å få mennene med på aktiviteter, men dette treffer begge kjønn, sier Marianne Næss som er styremedlem i pensjonistutvalget i Oslo.

Bli medlem av pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73249" description1="Rett før foredraget starter igjen etter en pause. " description2="" href="" type="imageTemplate"}
;