Yrkesprofilen: Jobber for ungdommen

Grethe Tangen er utekontakt, stolt medlem av Fagforbundet og jobber hver eneste dag for å gjøre Oslo til en bedre by å vokse opp i.

26.11.2019
Sist oppdatert: 19.12.2019

Bakgrunn

  • Grethe Tangen er utekontakt i bydel Bjerke og hun jobber i uteteam.
  • Hun har Cand. mag med fagene helse og sosial administrasjon, flerkulturell forståelse, samtidshistorie, ungdomssosiologi og kriminologi mellomfag.

Hvordan starter din arbeidsdag?

– Ingen start er lik, og det gir energi. En dag kan starte med et møte med en ungdom som trenger råd, en annen dag er det oppsøkende ute, en tredje dag er å intervjue mødre som ønsker å utdanne seg til bydelsmødre, sier Grethe Tangen.

Hva gjør Utekontakten i bydel Bjerke?

– Utekontakten bidrar til et godt ungdomsmiljø ved å styrke grupper og enkeltungdoms utvikling, og hindre negativ utvikling i ungdomsmiljøene. Dette gjør vi ved å gå oppsøkende ute, snakke med ungdom og lytte til deres behov og ønsker for å sette i gang egnet tiltak i samarbeid med ungdommen. Tiltak kan være jobbkurs med 50 timers ekstrajobb etter gjennomført kurs, gruppetilbud i skole og fritid, treningsgrupper eller samtaler. I tillegg har vi et frivillig tilbud om å delta på hasjavvenningsprogram, noen er utdannet Aartinstruktører som innebærer å kurse ungdom til å bli bevisst sin atferd, sine valg og deres konsekvenser ved valg. Utekontakten har også ICDP kurs (foreldreveilederprogram) for foreldre og en av oss er koordinator for bydelsmødre i bydelen. Vi er også en del av oppfølgingstjenesten i Bjerke, det vil si at skoler kan ta kontakt med oss når en elev er i ferd med å avbryte sin utdanning eller har sluttet på skolen, sier Tangen.

Hva er din motivasjon?

– Jeg opplever å ha meningsfulle oppgaver som kan føre til en positiv endring for enkelte, og det oppleves som et privilegium å få lov til å bidra med dette. Dessuten trives jeg med varierte oppgaver hvor ingen dag er lik.

Hvordan er kollegene dine?

– De er unike, positive med mottoet «dette fikser vi».

Hvor lenge har du vært fagorganisert og hvorfor er det viktig?

– Jeg har vært fagorganisert hele mitt arbeidsliv. Jeg opplever at det gir støtte og styrke når ikke-lovpålagte tjenester skal kuttes eller endres. Fagforbundet innehar mye kompetanse som sikrer at ting går riktig for seg. Fagforbundet har også mange fine kurs, og det er godt å ha en forening som kan arbeidslivets bestemmelser noe som gir trygghet når du trenger det, sier Teigen.

 Hva er det beste med Fagforbundet?

– Solidaritet, samhold og styrke.

Hvordan avslutter du arbeidsdagen?

– Det kommer an på. Kanskje i en mørklagt barnehage på en lørdag kveld eller på et samarbeidsmøte med kollegaer en torsdag ettermiddag. Ingen dag er lik.

;