Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

01.12.2019
Sist oppdatert: 05.03.2020

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Fagforbundet Oslo Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. For at Fagforbundet Oslo skal kunne påvirke politiske beslutninger, både regionalt og lokalt, må vi bruke yrkesfaglige argumenter. Sterke yrkesfaglige argumenter gir oss yrkespolitisk makt. Rammevilkårene for yrkesutøvelse, oppgavefordeling, bemanning, utdanningsløp, autorisasjons- og godkjenningsordninger.

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk skal være en faglig ressurs for de tillitsvalgte på alle nivåer ved å gi tillitsvalgte faglige råd/innspill/argumenter i saker overfor arbeidsgivere. Å være en tydelig yrkespolitisk aktør styrker både det fagligpolitiske arbeidet og det tariffpolitiske arbeidet. Medlemmenes yrkesfaglige kompetanse må tas i bruk.

Styret:

Leder: Lars Ole Beichmann – Fagforbundet teknisk fagforening, Oslo

Nestleder: Eva Iren Selmmen - Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Styremedlem: Anne Sandborg - Fagforbundet teknisk fagforening, Oslo

Styremedlem: Raymond Lorentzen – Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Styremedlem: Trond Grande - Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Vara: Linda Amundsen - Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Vara: Agnieszka Almukhtar - Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Tiltredene: Morten Olsen – Fagforbundet Posten

;