Til hovedinnhold

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Lasse Beichmann, leder for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Oslo.

Lasse Beichmann, leder for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

01.12.2019
Sist oppdatert: 29.03.2023

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Fagforbundet Oslo Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. For at Fagforbundet Oslo skal kunne påvirke politiske beslutninger, både regionalt og lokalt, må vi bruke yrkesfaglige argumenter. Sterke yrkesfaglige argumenter gir oss yrkespolitisk makt. Rammevilkårene for yrkesutøvelse, oppgavefordeling, bemanning, utdanningsløp, autorisasjons- og godkjenningsordninger.

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk skal være en faglig ressurs for de tillitsvalgte på alle nivåer ved å gi tillitsvalgte faglige råd/innspill/argumenter i saker overfor arbeidsgivere. Å være en tydelig yrkespolitisk aktør styrker både det fagligpolitiske arbeidet og det tariffpolitiske arbeidet. Medlemmenes yrkesfaglige kompetanse må tas i bruk.

Styret:

Leder: 

Lars Ole Beichmann, Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo.

Nestleder:

Linda N. Amundsen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet.

Styremedlem:

Anne Sandborg, Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo.

Morten Olsen, Fagforbundet Post Oslo og Omegn.

Lars-Erik Skjær, Fagforbundet ForSe - forvaltning og administrasjon.

Vara:

Trond Grande, Fagforbunden Barn og Oppvekst, Oslo.

Nerissa Stenersen, Fagforbundet Dykehus og Helse Oslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?