Til hovedinnhold

Yrkesseksjon helse og sosial

Fra venstre: Ellinor Lønnå, Solveig Håbetsås, Osama Khalil, Cathrin Snare (leder), Fatmira Maksuti, Anne Hilleren og Habib Sharafaldin.

Fra venstre: Ellinor Lønnå, Solveig Håbetsås, Osama Khalil, Cathrin Snare (leder), Fatmira Maksuti, Anne Hilleren og Habib Sharafaldin. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

01.12.2019
Sist oppdatert: 06.10.2023

Yrkesseksjon helse og sosial

Fagforbundet Oslo Yrkesseksjon helse og sosial har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. For at Fagforbundet Oslo skal kunne påvirke politiske beslutninger, både regionalt og lokalt, må vi bruke yrkesfaglige argumenter. Sterke yrkesfaglige argumenter gir oss yrkespolitisk makt. Rammevilkårene for yrkesutøvelse, oppgavefordeling, bemanning, utdanningsløp, autorisasjons- og godkjenningsordninger.

Yrkesseksjon helse og sosial skal være en faglig ressurs for de tillitsvalgte på alle nivåer ved å gi tillitsvalgte faglige råd/innspill/argumenter i saker overfor arbeidsgivere. Å være en tydelig yrkespolitisk aktør styrker både det fagligpolitiske arbeidet og det tariffpolitiske arbeidet. Medlemmenes yrkesfaglige kompetanse må tas i bruk.

Styret:

Leder:

Cathrin Snare , Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo.

Nestleder:

Fatmira Maksuti , Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo.

Styremedlemer:

Ellinor Lønnå, Fagforbundet Sykehus og  Helse, Oslo.

Solveig Håbetsås, Fagforbundet  Sykehus og Helse, Oslo

Osama Khalil, Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo.

Vara:

Anne Hilleren, Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo.

Habib Sharafaldin, Fagforbundet, Sosial og Velferd, Oslo.

Nyttige lenker

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?