Yrkesseksjon helse og omsorg

01.12.2019
Sist oppdatert: 19.11.2021

Yrkesseksjon helse og omsorg

Fagforbundet Oslo Yrkesseksjon helse og sosial har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. For at Fagforbundet Oslo skal kunne påvirke politiske beslutninger, både regionalt og lokalt, må vi bruke yrkesfaglige argumenter. Sterke yrkesfaglige argumenter gir oss yrkespolitisk makt. Rammevilkårene for yrkesutøvelse, oppgavefordeling, bemanning, utdanningsløp, autorisasjons- og godkjenningsordninger.

Yrkesseksjon helse og sosial skal være en faglig ressurs for de tillitsvalgte på alle nivåer ved å gi tillitsvalgte faglige råd/innspill/argumenter i saker overfor arbeidsgivere. Å være en tydelig yrkespolitisk aktør styrker både det fagligpolitiske arbeidet og det tariffpolitiske arbeidet. Medlemmenes yrkesfaglige kompetanse må tas i bruk.

Styret:

Leder: Helge Sporsheim - Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Nestleder: Anita Lund - Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Styremedlem: Ellinor Lønnå - Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Styremedlem: Preben Torbjørnsen - Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Styremedlem: Håkon Sandbakken - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Vara: Cathrin Snare - Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo

Vara: Anna Hilleren - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo

Nyttige lenker

 

;