Pensjonistutvalget

01.03.2020
Sist oppdatert: 28.04.2020

Pandemier kommer alltid overraskende. Det er vanskelig å forberede seg på en situasjon hvor et virus plutselig kaster seg over hele verden. Dessuten et hittil totalt ukjent virus som vi hverken har vaksine eller behandling mot. Da er det bra at vi bor i et land hvor vi har et svært dyktig helsevesen og som kan forklare oss hva vi skal gjøre for å komme oss gjennom en slik krise.

Vi som har kommet et stykke opp i årene skal være ekstra forsiktige forteller de oss - og så langt det er praktisk mulig skal vi unngå å utsette oss for mulig smitterisiko. Slik er det naturligvis også for oss som sitter i pensjonistutvalget. Vi holder oss hjemme og alle planer vi hadde for møter og samlinger er satt på vent.

Vi håper på å kunne gjennomføre det meste av det som står i handlingsplanen – med møter, foredrag og konferanser etter sommeren, men det er helt avhengig av når samfunnet og livet kan gå tilbake til det litt mer normale.

Her er mailadresser til medlemmene av pensjonistutvalget og om dere har ideer, spørsmål eller bare vil ha en prat, så ta kontakt.

Styret:

Kjell Engebretsen, leder. willy-en@online.no

Ann Inger Blakli, nesteleder. aiblakli@me.com 

Mariane Sandholdt, vara.  mariane.sandholdt@gmail.com 

Marianne Næss, medlem. mariann.naess@gmail.com 

Vigdis Hanevold, medlem. vigdishan@icloud.com 

Roger Eriksen, medlem. Roger.ae53@gmail.com 

Inger Johannessen, medlem. inger@eposten.be

;