Til hovedinnhold

Fagforbundet gir pengestøtte til Libanon

Fagforbundet har fattet to vedtak om støtte til Libanon, på til sammen 300 000 kroner. Støtten går til Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid og søsterforbund som ble rammet av eksplosjonen i Beirut 4. august.

14.08.2020
Sist oppdatert: 14.08.2020

Skrevet av informasjonsavdelingen til Fagforbundet.

Fagforbundet har fattet to vedtak om støtte til Libanon, på til sammen 300 000 kroner. Støtten går til Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid og søsterforbund som ble rammet av eksplosjonen i Beirut 4. august.

Fagforbundets arbeidsutvalg besluttet torsdag 13. august å bevilge kr. 200.000,- til Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid i Libanon. 

Gir også støtte til rammede søsterforbund

Fagforbundet har mottatt oppfordring fra European Public Service Union (EPSU) om å bidra med støtte til våre søsterforbund i Public Services International (PSI), Libanon, som ble direkte rammet av eksplosjonen i Beirut.

To PSI-medlemsorganisasjoner i Libanon, Beirut Port Syndicate og Workers Union of the Electricity of Lebanon, ble direkte rammet ved at deres kontorer ble ødelagt. Det resulterte tragisk, med fem ansatte døde og to som fortsatt er savnet.

Fagforbundet bevilger derfor 10 000 euro, ca. 100 000 kr, i støtte til PSI-medlemmer som ble direkte rammet av eksplosjonen.

Bakgrunn for bevilgningene

Libanon er og har vært, et land i limbo i flere år. Et politisk vanstyre og en utpreget korrupsjonskultur har preget hverdagen til befolkningen. Klokken 18:08 den 4. august inntraff det to påfølgende eksplosjoner i Beirut havn. Til sammen utgjorde disse eksplosjonene, som skjedde i et havnelager, en spregning som var en av de kraftigste eksplosjonene man kjenner til, bare overgått av atomvåpen.

Hittil er anslagene over 200 døde og cirka 4000 skadde. Over 300 000 tusen mennesker er blitt hjemløse. Store deler av det sentrale Beiruts infrastruktur ble lagt i grus. Flere sykehus ble totalskadet, andre slapp lettere unna, men hadde ikke på noen måte ressurser nok til å ta seg av alle de skadde.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?