Til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2020: Klar til kamp

Tariffoppgjøret i Oslo kommune blir annerledes, men er fremdeles like viktig. Forhandlingsleder Per Egil Johansen er mer enn klar til dyst.

19.08.2020
Sist oppdatert: 19.08.2020

Faktaboks

Navn: Per Egil Johansen

Alder: 35

Bosted: Nesodden

Status: Forlovet

Yrke: Hjelpepleier

Hobbyer: Historielesning, politikk og hyttelivet

Verv: Leder av KAH Oslo og kompetansesenteret i Fagforbundet Oslo.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune starter offisielt 3. september, men forberedelsene starter flere uker tidligere. Per Egil Johansen er leder av KAH Oslo (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) og skal forhandle på vegne av flere tusen fagorganiserte. 35 åringen som akkurat har flyttet til Nesodden er klar for å kjempe for kampsakene som ble vedtatt under tariffrepresentantskapet til Fagforbundet Oslo en regnfull novemberdag i 2019.

Blir det et annerledes tariffoppgjør på grunn av pandemien?

- KAH forberedte seg til et helt vanlig lønnsoppgjør før pandemien kom. Det er fortsatt utgangspunktet før lønnsoppgjøret i Oslo kommune starter om kort tid. Vi må selvsagt vente på frontfagene, men vi forventer et solid resultat for våre medlemmer, sier Per Egil Johansen.

Er forventningene høye?

- Ja! Og jeg forstår at det er høye forventinger blant medlemmene også. Forventingene er ikke noe mindre nå selv med en pandemi. Oppmerksomheten vil nok være større nå enn tidligere. Jeg kjenner på at dette blir et krevende oppgjør, men det ansvaret skal vi ta.

Hvorfor er tariffoppgjør det viktig?

- Det viktigste er at hvis vi ikke hadde hatt et lønnsoppgjør så hadde arbeidsgiver bestemt hvordan det skulle være. For eksempel hvor lite eller mye enn person skal tjene. At vi har hånda på rattet er det aller viktigste.

- Jeg kjenner på ansvaret for jeg vet at det vi gjør betyr så mye for så mange.

Heltid en av de viktigste sakene

Hele og faste stillinger en av hjertesakene til fagbevegelsen, hvis ikke den aller viktigste. Forhandlingslederen er helt enig.

- Alle kravene er like viktige. Det er opp til organisasjonene å definere kravene, men personlig mener jeg at retten til heltid er det viktigste. Å etablere en heltidskultur i Oslo kommune er visjonen og med et rødgrønt byråd noe vi forventer. Det betyr så mye for de det gjelder. Alle må ha en lønn å leve av og en lønn å leve med.

Hvorfor er heltid så viktig for fagbevegelsen?

- Det handler om alle enkeltmenneskene som jobber ufrivillig deltid. De vet ikke når de skal jobbe, når de har fri og lønna er lav. Å jobbe heltid vil gi mange av våre medlemmer friheten til å innrette livet på en annen måte. En fast arbeidsstokk vil gi bedre kvalitet på tjenestene i stedet for mange forskjellige vikarer, sier Johansen.

Leder av Fagforbundets Arbeiderpartilag

Per Egil Johansen er ikke bare aktiv i fagbevegelsen, men for noen måneder tilbake ble han valgt til leder av Fagforbundets Arbeiderpartilag som er et lokallag i Oslo Arbeiderparti. Arbeiderpartilaget skal tilby medlemskap til medlemmer av Fagforbundet Oslo, men som ikke har funnet sitt naturlige hjem i et lokallag i en av bydelene.

Du ble valgt til leder av Fagforbundets Arbeiderpartilag i februar. Hva er din visjon?

- Min store visjon er at Fagforbundets Arbeiderpartilag skal påvirke Oslo Arbeiderparti når det gjelder hva fagbevegelsen er opptatt av. Det ligger i vår natur at vi ønsker å sette et fotavtrykk i Oslo Arbeiderparti om våre saker. Det gjelder en helhetlig bypolitikk med en by hvor det er plass og rom for alle, heltid, et annerledes boligmarked og kampen mot konkurranseutsetting og privatisering.

Hvordan blir man medlem?

- Det er bare å melde seg inn direkte selv eller ta kontakt med meg. Du må be om å bli medlem av Fagforbundets Arbeiderpartilag og det anbefales. Det er et godt tilbud til aktive tillitsvalgte og medlemmer som føler seg som sosialdemokrater som naturlig hører hjemme i Arbeiderpartiet, men som ikke er har et lokallag.

Hvorfor bør tillitsvalgte være politiske aktive?

- Tillitsvalgte bør være mer politiske aktive fordi politiske prosesser og beslutninger påvirker arbeidshverdagen vår og arbeidslivet. Både innholdsmessig og rammene rundt arbeidslivet. For eksempel er det sånn at politikerne bestemmer hvor godt eller dårlig kollektivtilbudet skal være. Det påvirker mange arbeidstakere som reiser kollektiv fra og til jobb. Det henger sammen med tanken at arbeidstakere skal organisere samfunnet gjennom tariffavtaler og så skal partiene på venstresiden endre gjennom budsjett og vedtak.

Hvordan lader du opp til tariffoppgjøret?

- Jeg lader med å forsøke å få noen dager hvor jeg kobler helt av og driver med noe annet. Når vi går inn i forberedelsesfasen som ikke mange ser så er du inne i ei boble. Da gir jeg beskjed hjemme at de neste ukene handler kun om lønnsoppgjøret og setter livet litt på vent. Alt handler om lønnsoppgjøret i noen uker, sier Per Egil Johansen.

Hovedsakene til Fagforbundet Oslo før tariffoppgjøret 2020

  • Det skal iverksettes pilotprosjekt med arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon innenfor alle tariffområder.
  • Ingen svekkelser i tariffavtalene.
  • Det innføres pensjon fra første krone og forhandlingsrett på pensjon i alle tariffavtaler.
  • Alle tariffområder skal forplikte seg til å ha lærlinger.
  • Lønnstillegg skal i hovedsak gis som kronetillegg.
  • Det skal settes av midler til kompetanseheving i alle tariffområder for alle yrkesgrupper, og kompetanseheving skal gi økonomisk uttelling.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning – OSLO består av: Fagforbundet – Fellesorganisasjonen (FO) – Skolenes Landsforbund (SL) – Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?