Til hovedinnhold

Tillitsvalgt kjempet for fritidsklubbene og vant

Fritidsklubbene i Bydel Gamle Oslo har blitt styrket med 2.4 millioner kroner. Det kan du takke godt tillitsvalgtarbeid og rødgrønt samarbeid for. - En seier for ungdommen sier tillitsvalgt Osama Khalil

07.01.2021
Sist oppdatert: 07.01.2021

Osama Khalil har vært plasstillitsvalgt i en årrekke og i dag er han hovedtillitsvalgt i Bydel Gamle Oslo. Det var en glad tillitsvalgt vi pratet med på nyåret som var godt fornøyd med at de rødgrønne partiene i bydelen valgte å stryke fritidsklubbene og gjøre hverdagen bedre for ungdommen. Fritidsklubbene har blitt styrket med 2.4 millioner kroner som også innebærer flere hele og faste stillinger.

Hva tenker du om styrkingen av fritidsklubbene i Gamle Oslo?

- Det er en seier! Hvert år er det knyttet usikkerhet til om tilbudene blir lagt ned. For eksempel ungdomskafeen som er et møtested for mange ungdom. Nå vet ungdommene i Gamle Oslo at de faste aktivitetene blir faste. Det sikrer et variert fritidstilbud og det er viktig sier Osama Khalil.

- Vi har utfordringer med kriminalitet og at ungdom ikke fullfører videregående skole. Nå har ungdommene en stabil arena og det vil forebygge begge deler sier Khalil.

Blir sett og hørt av de rødgrønne partiene

I 2019 ble det rødgrønne byrådet gjenvalgt og det er tillitsvalgten meget glad for. Det er har blitt en ny hverdag etter 18 år med et høyrebyråd som endelig var over for fem år siden.

Hvordan er samarbeidet med de rødgrønne?

- Vi har et veldig godt samarbeid med de rødgrønne partiene. Det er mange unge politikere som forstår våre behov og tar utfordringene på strak arm. Vi er heldige som har politikere som gjør at fagbevegelsen blir sett og hørt.

Hvordan foregår samarbeidet?

- Vi har flere møter i året med Ap, SV, MDG og Rødt. Vi møtes for å diskutere saker i bydelen som også innebærer budsjett. Det har vært en god dialog om nødvendigheten av å styrke fritidsklubbene. Midlene har vært begrenset tidligere. Derfor er det veldig gledelig at budsjettet ble styrket med 2.4 millioner kroner, sier Khalil.

Osama Khalil har også vært en pådriver for å sikre flere hele og faste stillinger, og resultatene har vært gode. Fagforbundet Oslo er glad for at vi har tillitsvalgte som Osama på laget.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="75710" description1="" description2="Bjørn A. Grimstad/Fagbladet" href="" type="imageTemplate"}

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?