Webinarer og digitale tilbud til våre medlemmer

01.02.2021
Sist oppdatert: 03.03.2021

8. mars: Offisielle arrangementet i regi av 8. mars komiteen i Oslo

Årets markering blir en live-sending fra kl.18-19:30. Trykk her for å gå til Facebook-arrangementet.

 

8.mars: Pandemi, arbeiderkvinner og bedre vern mot voldtekt!

Arrangement i regi av LO og Arbeiderpartiet. Kl. 12.00. 

https://www.facebook.com/events/868599060651977

I koronapandemien har typiske kvinnedominerte jobber stått i frontlinjen. Det gjelder blant annet i helse- og omsorg, varehandelen og det viktige renholdet. Gjør pandemien at disse yrkene verdsettes bedre? Hvilken politikk trengs for å gi bedre lønns og arbeidsvilkår i yrkene som pandemien har vist viktigheten av?
 
Vold og overgrep mot kvinner er en global pandemi. Selv i likestilte Norge, opplever om lag en av ti kvinner voldtekt i løpet av livet. Men få anmelder, og enda færre av de som anmeldes blir stilt for retten og dømt. I både Sverige og Danmark har fagforeninger og kvinnebevegelsen engasjert seg i kampen for skjerpinger av loven, såkalt samtykkelov. Bør også den norske loven endres for å styrke vernet mot voldtekt, og i tilfelle, hvordan?
På årets kvinnedag inviterer Arbeiderpartiet og LO til felles arrangement, der vi setter disse to temaene på dagsorden. Åpent for alle!
 
Det vil være mulig å streame arrangementet fram til og med 14. mars.
 
 

9. mars: Har vi like muligheter til høyere utdanning i Norge?

Arrangert av LO fra kl. 08.30-09.30. 

Kan sees direkte på Facebook Live. 

Ingvild Reymert forsker ved NIFU vil holde en innledning om Ulikhet i høyere utdanning.
Julie Lødrup fra LOs ledelse vil deretter lede en samtale mellom Torstein Tvedt Solberg ( AP), Louisa O Laine (postdoktor i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo) og Ingvild Reymert.
 
I Norge er mulighetene ganske like – eller?
 
Vi vet at foreldrenes økonomi, utdanning og yrke har stor betydning for utdanningsvalg. Det er fortsatt slik at akademikernes og økonomisk bedre stiltes barn tar mest utdanning, og sosiale forskjeller reproduseres.
Skjevhet i tilgang til utdanning kan forsterke ulikheter på flere områder. Det gjelder deltakelse i arbeidsliv og samfunn, å få jobb med godt arbeidsmiljø og med gode utviklingsmuligheter.
 
Vi ser at ulikhetene i landet øker, både når det gjelder inntekt og formue. Hvordan vil dette påvirke fremtiden til dagens unge? Hvilke politiske løsninger trenger vi for at lik rett til høyere utdanning ikke bare er et slagord men også en realitet.

 

25. mars: Svart økonomikonferansen 2021

På årets Svart økonomikonferanse vil vi undersøke hvordan det offentlige kan forfølge arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse bedre og mer effektivt. Vi vil få høre historiene fra de som er rammet av grov arbeidslivskriminalitet og fra de som jobber med å avdekke den.
 
Konfernsen samler hvert år over 400 deltakere fra fagforeninger, men også arbeidsgivere, forskere og ansatte i kontrolletatene. Årets konferanse vil bli strømmet fra Oslo, skulle vært i januar men måtte utsettes. Nå har vi fått satt ny dato: 25. mars. Alle som var påmeldte trenger ikke melde seg på på nytt, men vil få tilsendt ny konferanselenke.
 
Påmelding for medlemmer av Fagforbundet:
https://www.fagforbundet.no/.../meld-deg-pa-svart.../
;