Til hovedinnhold

Alle må tenke nytt om heltid

Fagforbundet Oslo skal forsterke arbeidet med heltid. – For å skape en heltidskultur i Oslo kommune må vi ha mer kunnskap og alle må tenke nytt. Vi skal være en del av løsningen sier Stein Olav Ringen.

01.03.2021
Sist oppdatert: 01.03.2021

I Oslo kommune har byrådet satt i gang et prøveprosjekt på to institusjoner under sykehjemsetaten for å forstå deltid/heltid problematikken bedre. Prosjektene skal være på et sykehjem og et helsehus. Fagforbundet Oslo skal være delaktig i dette prøveprosjektet og skal tenke nytt for å skape flere hele faste stillinger. Vi kan ikke gjøre det vi alltid har gjort. Nytenking kan være veien mot heltid.

– Utgangspunktet er at vi starter med blanke ark og også ser på disse løsningene som Leif Erik Moland er opptatt av, sier heltidsansvarlig i Fagforbundet Oslo Stein Olav Ringen til FriFagbevegelse.

– Vi må løsrive oss litt fra de gamle ordningene, og det samme gjelder arbeidsgiver, sier Stein Olav Ringen i Fagforbundet Oslo til FriFagbevegelse.

For eksempel er Fagforbundet Oslo villig til å se på langvakter, men det må gjøres på en riktig måte.

– Man kan ikke bare gjøre det om til en dobbeltvakt og ferdig med det, det finnes eksempler på at det ikke fungerer bra. Vi er veldig opptatt av at man må se på innholdet i vakta, oppgavefordelingen, bemanningen, når man gjør ting i løpet av en uke og på kompetanseheving, altså mye mer enn bare matematikken, sier han og fortsetter:

– Det er noe vi har en tendens til å gjøre i heltidsdiskusjonen, kun se på hvor mange helger og hvor mange timer i helgene de ansatte må jobbe. Matematikk er viktig, men vil ikke alene lage noen suksesshistorier, det må vi huske på når vi skal vurdere langvakter, sier Ringen.

Heltid vil gi bedre tjenester

Fagforbundet Oslo mener at uansett hvilke arbeidstidsordninger som skal prøves ut skal det være forsvarlig og det må være et godt arbeidsmiljø. Dette må ligge i bunn. Vi mener også at heltid vil gi bedre kvalitet på velferdstjenestene.

– For Fagforbundet er ansattes helse miljø og sikkerhet helt avgjørende for hvilke arbeidstidsordninger som kan inngås. Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig uansett hvilke arbeidstidsordninger vi har. Det betyr at alle forhold rundt vaktplanene må vurderes ut ifra det perspektivet. Fagforbundet er opptatt av innholdet i vaktene, pauser, mulighet for å trekke seg tilbake, hvordan arbeidsdagen planlegges. I tillegg vil restitusjon og hviletid før og etter vaktene være viktig, sier Stein Olav Ringen.

– Et annet perspektiv vi vil ha fokus på er at tilbudet til brukerne ikke skal svekkes. Fagforbundet mener at mer heltid vil gi bedre tjenester. I det perspektivet er det også avgjørende at vi både skaper heltid, men også etablerer arbeidsplaner som ansatte kan stå i i hele yrkeslivet.

– Erfaringer og lærdom fra forsøk og tiltak i andre kommuner er viktig, men det vil allikevel være egne utprøvinger som må danne grunnlaget for hvilke modeller vi vil kunne gå videre med. Derfor er det bra at vi nå har et samarbeid med Oslo kommune å, for en periode kan prøve ut forskjellige modeller, sier Ringen.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?