Stopp regjeringas privatisering

Fagforbundet Innlandet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene, samtidig som Norge står midt i ei koronakrise som har vist hvor viktig det er med offentlige helse- og omsorgstjenester.

18.12.2020
Sist oppdatert: 18.12.2020

Den norske velferdsstaten er bygd på ideen om at alle skal ha lik tilgang på velferdstjenestene. De seinere årene har høyreregjeringa jobbet systematisk for å privatisere velferdstjenestene. Gjennom økt anbudsutsetting av offentlige oppgaver, og tilrettelegging for privatisering, har regjeringa gjort det enklere for private aktører å berike seg på norske skattekroner. Nå vil også regjeringa la private overta driften av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Forslaget som har vært på høring, er en blåkopi av den svenske eldreomsorgen, som er dominert av private selskaper.

Fagforbundet reagerer på at regjeringa vil gjennomføre denne privatiseringa samtidig som helsearbeidere over hele landet kjemper mot koronaviruset. Dessuten er det uforståelig at høyreregjeringa vil kopiere den svenske modellen for eldreomsorg, som har bidratt til at Sverige er hardere rammet av koronapandemien enn Norge. Den svenske koronakommisjonen har slått fast at en hovedgrunn til at Sverige har mislykkes i kampen mot korona er at eldreomsorgen er så fragmentert, ved at både kommuner, regioner og et stort antall private velferdsselskaper har ansvar.

Kommisjonen peker også på at det er dårlige lønns- og arbeidsvilkår og at mange er ansatt på timesbasis. Slik er vilkårene i den private velferdsbransjen i en rekke land. Fagforbundet mener at velferdskronene skal komme pasienter og brukere til gode, ikke ende i lommene til spekulanter. I Norge har Velferdstjenesteutvalget konkludert med at det er vanskelig å vite hvor pengene til private velferdsselskaper ender. De peker likevel på at private selskaper har hatt urimelig høy fortjeneste på drift og salg av barnehager. Tidligere har norske medier fått fram at barnehageselskaper har tatt dobbel husleie av seg selv. Det er vist at vikarselskaper underbetaler helsearbeidere, og at private barnevernsaktører har framstilt seg som ideelle, for så å ta ut store overskudd. Slike forhold svekker innbyggernes tillit til at skatteinntektene blir brukt til det felles beste.

 Fagforbundet er sterkt imot høyreregjeringas privatiseringspolitikk. Vi vil bruke valgkampen frem til stortingsvalget 2021 til å kjempe for at Norge skal ha gode helse og velferdstjenester som er styrt og drevet av det offentlige

Karianne Sten Solheim
Nestleder
Fagforbundet Innlandet

;