Til hovedinnhold

Diakonhjemmet Omsorg

31.01.2021
Sist oppdatert: 06.12.2022

Hovedtillitsvalgt/klubbleder
Sally Nije
Mobil: 45 01 39 75

vara hovedtillitsvalgt
Maria Karlsson

Kontaktinformasjon:
Epost:diakonklubben@fagforbundet061.no

Tillitsvalgte på arbeidsplassene
For å finne Fagforbundets tillitsvalgt på din arbeidsplass, logg deg inn på medlemsportalen
Logg inn her 

Tariffområde
VIRKE - Helse- og sosialetjenester
Se Fagforbundets tariffsider

Ansvar avd.061:
FROL

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?