Til hovedinnhold

Samarbeid som virker

(Foto: Illustrasjon: Trude Tjensvold)

Fortellingen om Norge handler i stort om hva mennesker greide i fellesskap. Det er det folk utenfra legger merke til når de kommer til Norge. Vi løser mange oppgaver sammen. Spleiselaget er omfattende, skriver arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

16.06.2014 av Jonas Gahr Støre
Sist oppdatert: 03.11.2014

Jonas Gahr Støre og Jan DavidsenLandsstyremøtet 27.09.06Vår måte å organisere samfunnet på har ikke bare gitt oss en omfattende velferdsstat med plikter og rettigheter – den har gitt oss økonomisk vekst og lav ledighet. 

En av de viktigste grunnene til at Norge har klart dette er en sterk fagbevegelse. Uten en sterk fagbevegelse som stiller krav, står sammen og som bidrar til konstruktive løsninger når det kreves, ville vårt samfunn sett annerledes ut.

Samarbeidet mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet er en del av denne fortellingen. For Arbeiderpartiet er det fagligpolitiske samarbeidet en utømmelig kilde til kunnskap om arbeidsfolks hverdag – og et unikt grunnlag for å forme en politikk som tåler møte med virkeligheten. 

Samarbeidet har gitt oss i Arbeiderpartiet innsikt, den har ført til en høy grad av tillit oss imellom, og sammen har vi lett etter de gode løsningene på utfordringene arbeidstagerne møter i sin hverdag. Da er det ekstra skuffende å se hvordan en ny regjering unnlater å benytte seg av mulighetene som ligger i samarbeidet med fagbevegelsen. Resultatet er en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter.  Bruken av midlertidige ansettelser økes. Prøvetiden økes til ett år. Vikarenes rett til lik lønn for likt arbeid fjernes, arbeidstagerne kan pålegges mer overtidsarbeid. Og alt er foreslått uten å involvere fagbevegelsen.

De siste årene som utenriksminister, helseminister og medlem av finanskomiteen har jeg brukt mye tid på å reise rundt i Norge. Noen av de mest verdifulle og givende reisene jeg har vært på, har vært besøk hos bedrifter og på arbeidsplasser. Etter alle disse besøkene reiser jeg tilbake til Oslo, klokere og med et klarere bilde av hvordan virkeligheten fortoner seg. Det er sjelden man får et bedre innblikk i hvordan hverdagen fungerer og henger sammen enn når jeg får mulighet til å besøke arbeidsplasser med fagbevegelsen som guide.

Disse møtene gir innsikt –og inspirasjon. Det minner meg på et samarbeid som er så rikt på fortid, men viktigst: full av fremtid.

Da jeg sa ja til å stille som leder for Arbeiderpartiet gjorde jeg det klart at jeg ønsker å forsterke og fornye det faglig-politiske samarbeidet ytterligere. Form og innhold må vi bli enige om –i fellesskap. Men dette står klart for meg: Vi trenger hverandre.

Norge står ovenfor store utfordringer de neste årene. Klimaendringene må møtes offensivt. Kravene til kunnskap øker. Vi blir stadig flere og vi blir stadig eldre. Vi må bygge nytt og vi må bygge om. Vi trenger flere fagarbeidere. Vi trenger trygghet for arbeid og trygghet på arbeidsplassen. Alle utfordringene har det til felles at de ikke kan møtes uten en fagbevegelse som deltar med ideer, kunnskap og vilje – og som er tydelig når opparbeidede rettigheter utfordres, slik vi har sett den siste tiden.

Det faglig-politiske samarbeidet har alltid blitt forsøkt latterliggjort av våre politiske motstandere. Det er først og fremst fordi de ser at vi er sterke når vi står sammen. Samarbeidet virker. Min ambisjon er at det skal fortsette å gi resultater. Derfor inviterer jeg fagbevegelsen med. La oss sammen fortsette å skrive historien om Norge.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?