Til hovedinnhold

Snart 40 000 unge medlemmer i Fagforbundet

Daglig leder i For velferdsstaten har skrevet en viktig bok.

Daglig leder i For velferdsstaten har skrevet en viktig bok. (Foto: Illustrasjon: Bård Skarra)

Takket være nitidig vervearbeid, deriblant sommerpatruljer, skolebesøk og lærlingpatruljer hadde vi i fjor over 10 000 nye medlemmer under 30 år, skriver lederen i Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen.

09.11.2015 av Christina Beck Jørgensen, leder i Fagforbundet Ungdom
Sist oppdatert: 12.09.2016

Unge i Fagforbundet er framtida, sies det, men vi er her også nå! Antall unge medlemmer i Fagforbundet øker for hvert år. Takket være nitidig vervearbeid, deriblant sommerpatruljer, skolebesøk og lærlingpatruljer hadde vi i fjor over 10 000 nye medlemmer under 30 år, og det ser ut som vi gjør det enda bedre i år. Ved å være synlige og aktive, så får vi nye medlemmer.

Uorganiserte ungdommer sier ofte selv at grunnen til at de ikke er med i et fagforbund er fordi de ikke vet så mye om det å være organisert, men det viktigste er likevel; de ikke har blitt spurt om de vil bli med. Her har fagbevegelsen og Fagforbundet Ungdom fremdeles en jobb å gjøre med å være synlige på de unges arenaer, og informere dem om hva det vil si å være organisert og viktigheten av et sterkt fellesskap.

Vi er snart 40 000 unge medlemmer i Fagforbundet, og vi er en viktig del av forbundet. Vi er representert i alle politiske organer, og får være med når avgjørelser blir tatt, enten det er tariff, politisk eller organisatorisk. Men det er en bakside av medaljen. Dessverre ser vi at ungdommen ikke er representert i alle fagforeningsstyrer og i flere av fylkene sitter få ungdommer i de forskjellige utvalgene. Hvorfor er det slik? Er noen redde for å slippe til ungdommen i frykt for å miste sin egen plass? Finnes det ikke ungdommer? Hva gjøres for å få på plass ungdomstillitsvalgte der det mangler?

Vi har spurt flere fagforeningsledere om hva ungdomsarbeid er. Svarene vi får er skremmende. Det er viktig at alle i organisasjonen brukes, både valgte og ansatte, slik at vi i fellesskap jobber for de samme målene. En ungdomstillitsvalgt har ansvaret for unge medlemmer, men er også en ressurs for styret både politisk og organisatorisk. På landskonferansen til Fagforbundet Ungdom ble det også sagt fra talerstolen at flere unge blir møtt med lite kunnskap i sin lokale fagforening om hva en ungdomstillitsvalgt skal gjøre og jobbe med i forbundet. Da forstår jeg at du ikke ønsker å være ungdomstillitsvalgt, heller.

Selv om vi stadig blir flere er det fortsatt for få ungdommer med på nasjonale kurs og landsmøtet til Fagforbundet. Vi vil ha flere unge på landsmøtet, i fylkesmøtene og representantskapene. Vi ønsker å være godt representert i alle ledd i hele organisasjonen. Vi vil være noe mer enn et navn på papiret, vi vil ha oppgaver sammen med hele fagforeningsstyret, fylkesstyret, forbundsstyret og landsstyret. Vi ønsker å være med å forme forbundet og samfunnet i riktig retning.

Til slutt, la meg sette det i perspektiv for deg: Fagforbundet Ungdom er i dag langt større enn samtlige norske ungdomspartier samlet – det er på tide vi krever vår plass!

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?