Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Tre av de ansatte i Elvebakken barnehage mottok oppsigelser etter en seks uker lang streik. Nå håper de at eieren trekker oppsigelsene tilbake.

Tre av de ansatte i Elvebakken barnehage mottok oppsigelser etter en seks uker lang streik. Nå håper de at eieren trekker oppsigelsene tilbake. (Foto: Reidar Sundal)

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i tett foran teltet - det hjelper godt på motivasjonen til de streikende!

18.05.2018 av Reidar Sundal, Inderøyningen (gjengitt etter avtale)
Sist oppdatert: 18.05.2018

Markeringen foregikk klokken halv fire, i varmt vær og sol fra skyfri himmel, og fram til dette tidspunktet strømmet det på med tillitsvalgte som brakte med seg fanene til sine respektive forbund. Etter en rask opptelling kom vi til at omtrent 24 faner sto tett i tett på plassen foran teltet der de streikende har sitt hovedkvarter.

Støtte fra hele fylket

Noen av fanene var fra nærområdet, men andre kom fra nord og sør i fylket, vi så blant annet Trondheim handel og kontor, Verkstedklubben Aker Verdal, Fagforbundet Verran, Midtnorsk transportarbeiderforening, Fagforbundet Stjørdal, Fagforbundet Verdal, Statsbanenes Verkstedforening, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Fagforbundet Trondheim og en rekke andre.

Ros til de streikende


Reidar Sundal, Inderøyningen

Nestleder i Fagforbundet Trøndelag, Arnt Sigurd Kjøglum, takket for det gode oppmøtet og introduserte den første som skulle holde appell, og det var Anne Green Nilsen fra Fagforbundets arbeidsutvalg. Green Nilsen roste de streikende for sin utholdenhet og oppfordret dem om å stå på fortsatt, og syntes det er synd at man i våre dager må ta i bruk streikevåpenet for å oppnå en tariffavtale, en rettighet som burde være en selvfølge. En ekstra støtte fikk de streikende 1. mai, da en rekke talere over hele landet hadde streiken ved Elvebakken barnehage som ett av temaene.

Streiker på femte uka

Neste innlegg kom fra Gunn Elin Høgli som er nestleder i Fagforbundet Trøndelag. Hun holdt en gnistrende appell, der hun ga uttrykk for at hun er stolt over måten de streikende takler situasjonen. Nå streiker de på femte uken og holder fortsatt humøret oppe. Samtidig er de opptatt av hvordan barnehagebarna har det, og vil aller helst tilbake til en normal arbeidssituasjon.

Nærmer seg mekling

Silje, en av de streikende, kom til slutt med en takk på vegne av gruppen for all den støtten som de har fått. Spesielt rettet hun en takk til Bjarne Sjøvold, som hver dag har fungert som en slags vaktmester for de streikende, og hjulpet til med de praktiske tingene på streikeområdet.
Ny mekling er berammet til 22. mai.

(teksten sto på trykk i Inderøyningen 18. mai)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?