Til hovedinnhold

Årsaker til voldsutøvelse

Forekomsten av vold i offentlig sektor er høy. Hvilke mekanismer bør du kjenne til for være bedre i stand til å håndtere vold på arbeidsplassen?

12.01.2021 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 23.11.2023

Kanskje du selv har opplevd en eller flere alvorlige hendelser i arbeidet, knyttet til vold eller trusler. Hva er årsakene til at noen tyr til vold? 

Hensikten med kurset:
Å forstå hva som ligger bak en voldshandling er sentralt for å kunne håndtere situasjonen best mulig. Økt innsikt i egne og andres reaksjoner kan gjøre deg bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hvem er kurset for:
Alle som kan være utsatt for vold på arbeidsplassen, har nytte av kunnskap om voldens uttrykk, og årsaker til voldsutøvelse. Ikke minst er det viktig å bli bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Kurset er gratis og tar omtrent en halvtime å gjennomføre.

Ta kurset "Årsaker til voldsutøvelse".

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?