Nyheter

Årsaker til voldsutøvelse

Forekomsten av vold i offentlig sektor er høy. Hvilke mekanismer bør du kjenne til for være bedre i stand til å håndtere vold på arbeidsplassen?

Konflikthåndtering

Hvordan kan vi forebygge vold, og hva skal vi gjøre hvis volden rammer? Dette kurset gir en innføring i hvordan man kan møte andre mennesker i en mulig konfliktsituasjon.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?