Landsomfattende turné

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Det er plukket ut åtte yrkesgrupper i Fagforbundet, som skal være «plogspissene» for det yrkesfaglige arbeidet vårt. Plogspisser er de som brøyter vei.

20.02.2008 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 27.01.2010

Erfaringene vi gjør med disse åtte yrkesgruppene skal legge grunnlaget for oppfølgingen av resten av yrkesgruppene i Fagforbundet.

Mange fagforeninger/seksjoner gjør et veldig bra yrkesfaglig arbeid, men fortsatt er det mange som strever. Organisasjonen skal derfor mobiliseres. Medlemmer fra disse åtte yrkene, en høgskolegruppe og en gruppe fagutdannende fra hver seksjon, skal nå registreres riktig i Fane 2 og sikres gode, yrkesfaglige tilbud. De utvalgte yrkesgruppene skal også få målretta vervemateriell og oppmerksomhet.

De utvalgte yrkesgruppene er sjøl i gang med å utvikle sin yrkesfaglige satsing. I samarbeid mellom organisasjons- og evalueringsprosjektet, de valgte representantene for plogspissyrkene og seksjonene, legges det planer for landsomfattende samlinger høsten 2008. Samlingene skal være med på å gi plogspissyrkene et løft, samtidig som vi gjør Fagforbundet synlig for den enkelte yrkesgruppe.

Innholdet skal være et yrkesfaglig tilbud, som kan suppleres med lokale kulturinnslag. Det viktigste er at Fagforbundet blir godt synlig og at det blir naturlig å melde seg inn i forbundet.

;