Til hovedinnhold

Full uenighet mellom Sandberg og Fagforbundet

Fotomontasje: Per Sandberg og Mette Nord er begge enige om at Høyre/Frp-regjeringa har gjort for lite for de eldre.

Fotomontasje: Per Sandberg og Mette Nord er begge enige om at Høyre/Frp-regjeringa har gjort for lite for de eldre. (Foto: Paul Paiewonsky/Trond Isaksen)

Per Sandberg beskylder Fagforbundet for å stå i veien for regjeringas eldrepolitikk. Mette Nord sier at de vil fortsette med det så lenge ansatte i eldreomsorgen taper på Frps politikk.

28.07.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 28.07.2016

Sandberg innrømmer: Har gjort for lite for de eldre

Det var i Dagbladet at Per Sandberg inrømmet at Frp og regjeringa ikke har gjort nok for de eldre. 

– Jeg kan avlsøre allerede nå at eldreomsorg blir et hett tema. Regjeringen må bare innrømme at vi ikke har fått til krafttaket som er nødvendig, sier Per Sandberg til Dagbladet.

Ansatte taper på Frps politikk

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, er enig med Sandberg om at regjeringa ikke har levert på området. I følge Nord vil Fagforbundet fortsette å stå i veien for at Frps politikk blir virkelighet. 

– Frps løsninger går en helt annen vei enn vi ønsker. Vi kan ikke støtte deres politikk fordi det både vil gå utover ansattes lønnsvilkår og kvaliteten i tjenestene. Vi ønsker ikke en markedsbasert eldreomsorg, sier Mette Nord til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Skylder på fagbevegelsen

I intervjuet med Dagbladet skylder Sandberg på fagvegelsen for at Frp ikke har lykkes å gjennomføre sin eldrepolitikk.

– Når du skal gjennomføre vår modell er det vanskelig fordi det er fagorganisasjonene som har eierskap til hele offentlig sektor. Motstanden har vært enorm. Det tar tid, sier Sandberg til avisen. 

Frykter for rekrutteringen

Mette Nord er kraftig motstander av at eldre skal settes på anbud og at eldreomsorg skal bli butikk. Hun tror også at Frps politikk vil føre til langt dårligere rekruttering til sektoren. 

– Frp vil ha et fritt marked hvor det er kjøpers marked og hvor konkurranse skal være drivkraften. Det vil gå utover både lønnsvilkår, pensjonsavtaler og kvaliteten i tjenestene. Det vil gi dårlig rekruttering og en dårligere tjeneste.

Behov for lønnsløft

Blant de som jobber i pleie- og omsorg, er deltidsandelen 56 prosent. Dette er langt høyere enn gjennomsnittet for kvinner, som har ligget relativt stabilt på 40 prosent de siste årene. En Fafo-rapport fra 2012 viste at bare 35 prosent av stillingene var heltidsstillinger, mens 42 prosent jobbet heltid. Nord mener ukurante stillinger er det største hinderet for økt rekruttering til helse- og omsorgssektoren.

LES OGSÅ: ELLEN TAPER 62.000 ÅRLIG PÅ Å JOBBE PÅ PRIVAT SYKEHJEM

– Retten til hele, faste stillinger sammen med et lønnsløft er det viktigste rekrutteringstiltaket vi kan sette i gang for å møte morgendagens behov, sa Mette Nord i 2015.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?