Til hovedinnhold

Bemanningsbransjen er dårlig butikk for AS Norge

Leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet, Fanny Voldnes.

Leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet, Fanny Voldnes. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets foreslåtte tiltak mot aggressiv skatteplanlegging har fått ny aktualitet etter at Aftenposten avslørte hvordan bemanningsbyrået Orange Helse har unngått å betale skatt.

30.11.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 14.12.2017

Over 200 norske kommuner og helseforetak har betalt tilsammen ca. én milliard kroner til Orange Helse, millioner har gått videre til lavskattland og skatteparadis, skriver Aftenposten (krever innlogging).

Skatteplanlegging skjer i alle bransjer

Leder for samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet, Fanny Voldnes, er ikke overrasket over avsløringene som har kommet fram i Aftenposten denne uken. De siste årene har hun jobbet mye med hvordan private aktører i velferdssektoren unngår helt eller delvis å betale skatt.

– Dette er slik deler av næringslivet opererer, og mange har gjort det i flere år. Denne måten å flytte penger på har dessverre blitt mer aggressiv og mer vanlig. Tidligere var det i all hovedsak de store multinasjonale næringslivsselskapene som organiserte seg bort fra skatteforpliktelser. Nå ser vi at dette brer om seg også i de «myke» velferdsområdene som er finansiert av skattemidler, sier Voldnes.

Vil forby bemanningsbyråer

Fagforbundets leder, Mette Nord, håper norske kommuner kaster ut useriøse bemanningsselskaper og tar tjenestene tilbake til fellesskapet.

– Jeg tror ikke vi har sett det siste av denne typen forretningsvirksomhet. Fagforbundet mener vi bør forby bemanningsbyråer i Norge. Jeg tror dessverre norske kommuner er for godtroende. Det som nå avdekkes blir ofte oversett, fordi vi ikke tror det eksisterer i norsk arbeidsliv, sier Nord.

Fagforbundet foreslår tiltak mot aggressiv skatteplanlegging

  • Ny kommunelov: Fagforbundet har foreslått at kommunene skal få en egen hjemmel som gir dem mulighet til å kontrollere at skattepengene brukes slik de er tenkt når private aktører utfører tjenester for kommunen.
  • Fagforbundet støtter utvidet land-for-land rapportering, sånn at alle internasjonale selskaper må vise inntekter, kostnader og skatt i hvert enkelt land de operer i sine årsregnskaper.
  • For å få slutt på hemmeligholdet, støtter Fagforbundet opprettelsen av et eierskapsregister som viser hvem som er reelle eiere av selskaper.

Flere aktører i helse- og omsorgsbransjen gjør det samme

Gjennom dokumentlekkasjen «Paradise Papers» skrev også Aftenposten om hvordan utstyrsleverandøren Nike har hatt over 100 milliarder i gevinster, nesten uten å betale skatt. Fanny Voldnes mener Nike-avsløringene er sammenlignbare med Orange Helse-saken.

– Forskjellen handler kun om hvor store selskapene er. Metodene de bruker er de samme. Det handler om å flytte penger til fordel for eierne og for å spare skatt. Dette er utbredt i alle bransjer. Av erfaring vet vi at blant andre Nordlandia og Orange Helse opererer på denne måten, sier Voldnes.

For lite penger til kommunene forverrer situasjonen

Det er kommunene som skal sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester der folk bor. Voldnes mener problemene vi nå ser også henger sammen med at kommunene over tid har blitt underfinansiert.  Hun mener mange kommunepolitikere lett kommer i en tvangssituasjon.

– Kommunene har over tid fått flere oppgaver uten at det nødvendigvis har fulgt med penger. Det har gjort at mange kommunepolitikere har konkurranseutsatt deler av kommunens virksomhet i håp om å kutte kostnader. I realiteten ser vi at det blir et voldsomt press på de ansatte og deres lønninger, og at det ofte blir dyrere og mindre fleksibelt for kommunen som bindes opp til avtaler med private.

Orange Helse sier til Aftenposten at de har betalt vikarene sine tilsvarende tarifflønn. Dette står i sterk kontrast til avisens dokumentasjon som viser at enkelte har fått utbetalt ned mot 88 kroner per time.

Dårlig butikk for AS Norge

Dette er ifølge Voldnes dårlig butikk og håper norske kommuner tar tjenestene tilbake til fellesskapet.

– Det er ikke en bakstreversk tankegang å kreve at fellesskapet skal drive disse tjenestene. Fagforbundet mener skattefinansierte tjenester skal leveres av det offentlige, fordi det gir bedre kontroll, styring og uttelling for oss som innbyggere. Ikke minst er det samfunnsøkonomisk mest gunstig, fordi det reduserer forskjellene mellom folk, sier Voldnes.

Gambler med velferdsstatens framtid

Voldnes tror fagbevegelsen vil spille en nøkkelrolle i arbeidet mot at folks skattepenger skal havne i skatteparadis.

–Det er mye kunnskap om dette i deler av fagbevegelsen, men vi har et ansvar for at kommunepolitikerne også kjenner til baksiden av å konkurranseutsette slike fellestjenester. Dette handler i all hovedsak om å få kontroll med hvordan skattepengene brukes. Folk har krav på at det blir satt en stopper for at skatten de betaler ender opp i skatteparadis. Om vi lar dette fortsette undergraves folks vilje til å betale skatt og da gambler vi med velferdsstatens framtid.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?