Til hovedinnhold

Heltidskulturen på frammarsj i Songdalen

Godt trepartssamarbeid motvirker konkurranseutsetting, mener hovedtillitsvalgt i Songdalen, Janne Slotte.

Godt trepartssamarbeid motvirker konkurranseutsetting, mener hovedtillitsvalgt i Songdalen, Janne Slotte. (Foto: www.n247.no)

Arbeidet for heltidskulturen begynner å gi resultater. Fagforbundets hovedtillitsvalgt Janne Slotte er prosjektlederen som skaper en heltidskultur i Songdalen.

13.02.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 14.02.2018

I vår samtale med rådgiver i Fagforbundet Siv Kjøllmoen trekker hun fram betydningen av selve prosessen på vei mot heltidskulturen og roser godt arbeid som gjøres blant annet i Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark og Vestfold eller Sarpsborg i Østfold. I Vest-Agder har Songdalen kommune jobbet aktivt med heltidsproblematikken siden 2009.

Stadig flere heltidsansatte

I årsrapporten for 2017 meldes det om gode resultater. Både helse og omsorg, skole, barnehager kan melde om flere heltidsansatte. I kommunen som helhet har andelen ansatte som jobber i heltidsstillinger økt fra 60 til 65 prosent. Mens gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse- og omsorgssektoren ved utgangen av 2015 var 71 prosent, økte den mot slutten av 2017 til 78 prosent.

Målene har blitt tydeligere underveis og for 2018 ser de slik ut:

  • Et godt trepartssamarbeid legger til rette for tilsetting i heltidsstillinger.
  • Fortsatt aktivt arbeid for et inkluderende arbeidsliv og rekruttering gjennom studentstillinger.
  • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blir lik for kvinner og menn.
  • Definisjonen av en heltidskultur i Songdalen er minimum 90 prosent stilling.

Informasjon om konsekvensene

Mye er gjort for å øke grunnbemanningen. Det satses på økt kompetanse, hvor det blant annet tilbys teorikurs til fagbrev. Det blir tilbudt flere langvakter og fulle stillinger, muligheten til å bytte arbeidsplass til andre avdelinger, og det jobbes intensivt med å endre holdninger fra et individuelt mot et helhetlig perspektiv rundt bruker, pårørende, arbeidsgiver og samfunn. Det har også blitt innført en bonustrapp som gir noe tilbake til dem som velger å jobbe hyppigere enn 21 helger i året.

I Songdalen har de dessuten startet et forskningsprosjekt som skal kartlegge holdninger og årsaker til frivillig deltid gjennom en stor intervjuundersøkelse.

– Vi vet mye om årsakene til ufrivillig deltid, men vil gjerne vite hvorfor folk velger frivillig deltid. Når disse svarene er analysert, kan vi justere vårt arbeid enda bedre.

Men allerede er det altså i Songdalen registrert en markant nedgang i frivillig deltidsarbeid.  Slotte forklarer dette med et godt organisert arbeid som er solid forankret i bunnen, både hos arbeidstakerne, politikere og rådmannen. Ved personlig tilstedeværelse på personalmøter og direkte kontakt med medlemmene gis det grundig informasjon om hva fortsatt deltidsarbeid innebærer for den enkelte. Folk skal lære hva konsekvensene blir på lang sikt, med tanke på fremtidig pensjon eller en eventuell endring i egen livssituasjon.

Informasjon gir andre valg

Slotte presiserer at man må respektere menneskenes valg.

– Men alle kan ta bedre valg når de er riktig informert. Og vi føler at vi i stor grad når fram med våre argumenter når vi møter folk. Det er jo ikke politisk vedtatt og pålagt den enkelte å jobbe heltid, men det er et godt begrunnet og frivillig valg man kan ta når man vet hva det innebærer.

Agderforskning, på oppdrag for Songdalen kommune og Heltidsprosjektet, legger fram den ferdige rapporten fra sin intervjuundersøkelse i løpet av året.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?