Urettmessig avskjediget fordi han var tillitsvalgt

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En dom i Kristiansand tingrett mot arbeidsgiver Skjærgårdskollektivet AS slår fast at tillitsvalgte har et ekstra sterkt stillingsvern. Det ble full seier til Fagforbundet og Vidar Jacobsen.

17.02.2009 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 18.03.2009

Fagforbundets tillitsvalgte Vidar Jacobsen, avskjediget fra Skjærgårdskollektivet i Mandal, vant over sin arbeidsgiver i retten. Dommen slår fast at Vidar Jacobsen hadde rett til å utføre sine plikter som tillitsvalgt, og at disse pliktene også omfatter det å målbære de ansattes synspunkter i en konfliktsituasjon mellom de ansatte og ledelsen. Avskjeden er kjent ugyldig. Skjærgårdskollektivet må betale oppreisning på 40 000 kroner til Vidar Jacobsen og dekke hans saksomkostninger. Samtidig opphører arbeidsforholdet hans ved institusjonen.

 

Innenfor sin rolle

Situasjonen ved Skjærgårdskollektivet i Mandal har vært turbulent i årevis (Fagforeningsknusing i Mandal). I 2007 ble tariffavtale endelig inngått, men Vidar Jacobsen og resten av Fagforbundets medlemmer har fortsatt måttet kjempe med en motvillig ledelse. Da ledelsen ga Vidar Jacobsen avskjed, stevnet Fagforbundet Skjærgårdskollektivet AS for retten. Det forelå ikke noe "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen", som etter arbeidsmiljølovens § 15-14 gir rett til avskjedigelse, mente Fagforbundet. Retten er enig. Dommen peker på at det ikke har kommet fram noe som viser at Vidar Jacobsen hadde misligholdt arbeidsavtalen. Han hadde utført jobben som miljøarbeider på en god måte.

- Det kom tydelig fram i retten at ingen hadde noe som helst å utsette på ham som ansatt. Alt han hadde gjort, var innenfor rammen av rollen som tillitsvalgt, understreker en fornøyd rådgiver Bernth-Harry Eliassen ved kompetansesenteret i Stavanger.

 

Sterkt vern

I dommen understrekes at "tillitsvalgt har et meget sterkt stillingsvern. Særlig der avskjeden har sammenheng med hans utførelse av vervet". I tillegg vises det til Vidar Jacobsens grunnlovsfestede ytringsfrihet etter § 100.

- Ytringene faller også inn under arbeidsmiljølovens varslingsregler (§2-5), og representerer en rettsstridig gjengjeldelseshandling, og må følgelig settes til side, heter det i dommen. Retten finner heller ikke noe grunnlag for å opprettholde avskjedigelsen som oppsigelse, med samme grunner. En oppsigelse skal være saklig begrunnet i arbeidstakers forhold (aml § 15-7).

 

Rettferd, ikke penger

Vidar Jacobsen og Fagforbundet har fått enorm støtte og saken har vakt stor oppsikt lokalt. At oppreisningsbeløpet ikke ble så stort, mener Bernth-Harry Eliassen er synd, men ikke viktig.

- For Vidar sjøl har aldri saken handlet om penger, men prinsipper. Han ble tilbudt et større beløp hvis han ville gå inn på forlik med ledelsen, men det ville han ikke. At det ikke har vært noe mål for ham eller oss at han skulle tilbake til jobben på Skjærgårdskollektivet nå, sier seg nesten sjøl.

;