Flyttet buss - usaklig oppsagt

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En bussjåfør har fått rettens medhold i at han ble usaklig oppsagt etter å ha flyttet en buss uten gyldig førerkort. Oslo tingrett mente enstemmig at oppsigelsen var usaklig.

31.08.2009 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.09.2009

Bussjåføren kolliderte slik at det oppstod personsskade mens han fremdeles var ansatt på prøve. Politiet beslagla rutinemessig førerkortet. Etter litt fram og tilbake tilbød arbeidsgiver, Unibuss, ham midlertidig jobb som bussvasker. Det ble også laget en ny midlertidig arbeidsavtale. Dette ble gjort for å avbryte prøvetida som bussjåfør, slik at han kunne prøve seg igjen når han fikk førerkortet tilbake. Han fikk også et skriftlig løfte om å få jobben som bussjåfør tilbake når han fikk igjen "lappen".

Mens han arbeidet som bussvasker, hentet vårt medlem en buss på selskapets parkeringsplass og kjørte den inn i vaskehallen for å komme i gang med arbeidet. En arbeidsformann så kjøringen og påtalte den strengt, siden mannen på det tidspunktet ikke hadde gyldig førerkort. Formannen skal ha sagt noe slikt som at hvis det skjedde igjen, ville vårt medlem  "være ferdig i Unibuss".

Senere skjedde en episode til. Da en sterkt tilgriset buss kom til vaskehallen, hadde bussvaskerne moro med bussen og la blant annet en pølsebit på sjåførsetet og tok bilder, før vårt medlem rengjorde bussen. Dette fikk det til å renne over for busselskapet. Vårt medlem og tillitsvalgte ble kalt inn til ledelsen. På møtet ble det sagt at arbeidsgiver ikke følte seg bundet av løftet om at mannen skulle få jobben som bussjåfør tilbake. 

To dager etter meddelte Unibuss at vårt medlem var oppsagt, dagen før den midlertidige ansettelsen som bussvasker løp ut. Han fikk altså sparken med én dags varsel.

Fagforbundets tillitsvalgte ved Oslo Sporveiers arbeiderforening, Marit Sauge, sier til Oss tillitsvalgte at saken er viktig fordi det er fare for at folk har blitt sagt opp på tynt grunnlag flere ganger.

- Vi er en stor arbeidsplass med ganske stor gjennomtrekk. Vi kan bare fange opp saker for våre medlemmer, uorganiserte står svakt. I denne saken har vi satt oss i respekt hos arbeidsgiver. Vi har vist at vi ikke lar oss pelle på nesa, sier Sauge.

I dommen skriver retten at oppsigelsens gyldighet skal vurderes etter arbeidsmiljølovens § 15-7: En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet.  Retten fant det bevist at vårt medlem hadde fått en muntlig advarsel for kjøringen uten førerkort inne på busselskapets område og hadde forholdt seg til advarselen. Derfor mener retten at det ikke er grunnlag for å gå fra avtalen om at mannen skulle få jobben som bussjåfør tilbake.

Retten mener også at den såkalte tilgrisingen av en buss med en pølsebit hadde liten betydning for selskapet og har vanskelig for å forstå den sterke reaksjonen.

Busselskapet ble dømt til å ta vårt medlem tilbake til selskapet, slik at han kan begynne sin prøvetid som bussjåfør. Han har også blitt tilstått erstatning for tapt arbeidstid og oppreisning for usaklig oppsigelse.

Saken er anket og en endelig avgjørelse vil ikke foreligge før oppsigelsen er behandlet av lagmannsretten.

;