Brannmannskade ikke godkjent

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet tapte i juni en sak i lagmannsretten, på vegne av en brannmann i Finnmark. Mannen fikk en ryggskade på en obligatorisk øvelse, men trygderetten godkjente ikke hendelsen som yrkesskade.

19.11.2009 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes
Sist oppdatert: 04.12.2009

Fagforbundet tok saken videre til lagmannsretten, men vant heller ikke fram der. Nå har Fagforbundet mottatt kjennelse om at saken ikke slipper gjennom til behandling i Høyesterett.

- Avgjørelsen er svært beklagelig. Den innebærer at folketrygdlovens yrkesskadebestemmelser ikke omfatter brannmenn eller andre som til vanlig har risikofylte arbeidsoppgaver. De blir vurdert i forhold til hva som er normalt for arbeidet, og en aksept av risiko ligger til grunn. Dette må åpenbart være feil og samsvarer heller ikke med formålet med yrkesskadeerstatning, påpeker Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby.

Løfta sandkanne

Den 38 år gamle mannen pådro seg ryggskaden under en av øvelsene på et kurs ved Norges Brannskole. Han skulle bære en 25 liters sandkanne med en vekt på over 40 kilo. Kannen skulle bæres ned en trapp og opp igjen. Øvelsen skulle utføres på tid, og var en av flere fysisk krevende øvelser. Trappa var smal og bratt, og han måtte bære kannen på den ene siden av kroppen. Idet han skulle gå ned fikk han en smertefull vridning i ryggen.

- Det er på det rene at mannen har fått en varig ryggskade, og at han av den grunn ikke lenger kan ta krevende oppdrag som for eksempel røykdykker, sier Rønning-Aaby.

Da Fagforbundet møtte Arbeids- og velferdsdirektoratet i lagmannsretten, var det for å avklare om ryggskaden oppsto ved en arbeidsulykke, slik det er definert i Folketrygdloven §13-3, andre ledd:

"Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid".

Må godkjennes

Fagforbundet mener at hendelsen må godkjennes som arbeidsulykke fordi den oppfyller kravet om en plutselig eller uventa ytre hendelse i arbeidet. Vilkåret er oppfylt ved den uheldige arbeidsstillingen og den plutselige vridningen i ryggen idet mannen skulle gå ned trappa. Bevegelsen og den vanskelige stillingen er i seg selv et tilstrekkelig ulykkesmoment. Hendelsen må godkjennes som en ekstraordinær belastning eller påkjenning utover det som er normalt for arbeidet. De siste års trygderettspraksis har gått fra en restriktiv til en noe mer liberal forståelse av bestemmelsene når det gjelder tunge løft i vanskelig arbeidsstilling, eller der hvor arbeidets art er nær risikoen for skade. 

Ikke ekstraordinært

Lagmannsretten var ikke enig i en liberal tolkning. De fant at løftet av kannen med en hånd, sammen med mannens kroppsstilling, medførte skaden. Ifølge retten skjedde det ikke noen plutselig og uventa hendelse i form av at han snublet, skled eller ble forstyrret av en ytre hendelse. Retten påpekte at hendelsen ikke var en ekstraordinær belastning eller påkjenning som ligger utenfor rammen av en normal arbeidsprestasjon i brannmannsyrket.

- Nå blir det viktigere enn noen gang å presse videre på departementet for å få endret yrkesskadebestemmelsene, sier Rønning-Aaby.

;