Til hovedinnhold

Deltid gir full ansiennitet

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak fra Åkrasanden Kulturbarnehage AS der Fagforbundet stevnet barnehagen og PBL inn for Arbeidsretten.

03.03.2011 av Anders Hamre Sveen
Sist oppdatert: 29.03.2011

Fagforbundet hevdet at tariffavtalens bestemmelser om ansiennitet gjelder for alle i faste stillinger, uavhengig av stillingsstørrelsen. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mente en ansatt i halv stilling bare skulle få medregnet et halvt års ansiennitet for hvert år hun hadde arbeidet før tilsetting. I sin argumentasjon understreket Fagforbundet blant annet at tariffavtalen i KS-området dannet mønster for avtalen mellom PBL og Fagforbundet, og at KS' uttalelser i personalhåndbøkene fram til 2009 viser at KS også har ment at deltidsarbeid forut for tilsetting måtte godskrives fullt ut.

PBL henviste til Tingretten

PBL avviste ikke at tariffavtalen har regler om ansiennitet, men hevdet at det ikke sto noe om hvordan lønnsansienniteten skullel beregnes ved ansettelse når det gjelder hel- og deltid. I sin påstand til Arbeidsretten skrev PBL blant annet følgende: "Dersom Fagforbundet mener at praksis som følges i barnehagene er diskriminerende, er de henvist til å fremme individuelle søksmål for Tingretten."

Har krevd likebehandling

Fagforbundets standpunkt i denne saken er i tråd med forbundets krav i forhandlingene. Fagforbundet har alltid stått fast på at heltidsansatte og deltidsansatte skal likebehandles, med mindre det framkommer unntak i tariffavtalen.

Flertallet var enige med Fagforbundet

Flertallet i Arbeidsretten ga Fagforbundet fullt medhold. Flertallet slo fast at det ikke skal være opp til arbeidsgivers skjønn å beregne lønnsansiennitet. De slo fast at når en ansatt har tiltrådt, skal ansienniteten godskrives fullt ut, uavhengig av stillingas størrelse. Arbeidsrettens flertall konkluderte videre med at det samme prinsippet også må gjelde når lønnsannsienniteten skal beregnes for en nyansatt.  

Arbeidsrettens flertall slo dessuten fast at en forholdsmessig opptjening av lønnsannsiennitet innebærer "en indirekte diskriminering av kvinner i strid med likestilingsloven § 3" da "Hovedtyngden av de som arbeider deltid er kvinner."

Arbeidsrettens slutning slår fast at hovedtariffavtalen mellom Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen og Fagforbundet for perioden 1. mai 2008 til 30. april 2010, punkt 12.1, skal forstås slik at beregning av ansiennitet ved tilsetting skal gjøres uten forholdsmessig avkortning etter stillingsstørrelse. Åkrasanden Kulturbarnehage AS ble dømt til å foreta etterbetaling i samsvar med dette med virkning fra 18. mars 2009.

– Dette er en viktig prinsipiell seier, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord til Fagbladet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?