Til hovedinnhold

Referat fra faggruppe kontor 14.10.19

02.12.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 02.12.2019

Referat fra faggruppe kontor 14.10.19

Tilstede: Britt Austad, Christine Settendahl Isnes, Josephine Sayo Habana, Lill Errang, Anette Korneliussen, Birgit L, Kristiansen.

Fra administrasjonen: Christian Danielsen

  1. Presentasjonsrunde

Alle presenterer seg og sier litt om verv og hva man jobber med.

  1. Muligheter og utfordringer på arbeidsplassen – hvordan arbeide yrkespolitisk

Gjennomgang av overordnet mandat og mye prat rundt kemnersaken. Digitalt utenforskap er mer utbredt enn vi tror.

Det tar for lang tid før dokumenter som er sendt digitalt kommer i postkassen til de som ikke åpner dokumentene digitalt. (post-ut-funksjonen)

Samarbeidsplattformer: Det er ikke lenger mulig å kommunisere muntlig da alt skal skriftliggjøres. En av årsakene kan være dokumentasjonsplikten.

Dersom man har temaer man ønsker å ta opp i faggruppa, send det inn til Christian eller Birgit slik at vi får det inn på agendaen.

 

  1. Justeringer av måldokument.

En rekke justeringer ble foretatt i dokumentet.
 

Hva gjør at vi ikke får digitaliseringen til å fungere? Er det for dårlig kunnskap hosenkeltmennesker? Er det for dårlig opplæring fra det offentlige ut mot innbyggerne?

Kan vi lage en oversikt over hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen?

Christian viser eksempel fra digihjelpen.no

Digitalt utenforskap – felles tema for alle faggrupper.

Sårbare arbeidsplasser – organisering må være slik at man kan bli syk og kunne ta ut ferie. Det må være flere som kan oppgavene. Kan Fagforbundet gjøre noe i denne sammenhengen?

Felles konferanse faggruppene 24.03.20 Temaer kommer.

 

Torsdag 23.04.20

Fagdag IT-sikkerhet, vett og uvett på nett, digitalisering i praksis, lukket kontor kontra åpent kontorlandskap, Ergonomi, Osint – økonomi.

  1. Møteplan

Tirsdag 10.12.19

Torsdag 30.01.20

Felles fagkonferanse tirsdag 24.03.20

Onsdag 22.04.20

Fagdag Digitalisering m.m. 23.04.19

Torsdag 11.06.20

Onsdag 16.09.20

Onsdag 25.11.20

 

  1. Fagdag om digitalisering m.m.

Felles fagdag 24.03.20 Alle faggrupper.

Fagdag for kontoransatte i skolen torsdag 17.09.20 Samme foredragsholder og innhold som sist.

 

  1. Eforvaltningskonferansen

10 og 11.02.20 Hele faggruppa får plasser.

Hovedtema: Forvaltningslovgivning i en digital tidsalder

- Forvaltningsloven og arkivloven.

Viktig at vi er forberedt og stiller spørsmål i debattene etter innleggene.

Vi har felles middag for Fagforbundets medlemmer. Christian sjekker opp dette.

 

  1. Nyhetsbrev

Temaer:

Christines intervju skal inn

Oppsummering av hva faggruppa har jobbet med i 2019 Birgit

Referatet fra siste møte Birgit

Legge ut informasjon om Digi-hjelpen, Digitalt utenforskap.

Skrive litt om digitalt utenforskap. Josephine skriver litt om dette.

Samarbeid om digital kompetanse (komdigi.no) Christian legger inn link og sier litt om prosjektet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?