Til hovedinnhold

Faggruppens aktivitet i 2019

Det har vært avholdt 4 møter i faggruppe kontor i 2019. Her kommer en liste over arbeidsområdene.

02.12.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 02.12.2019

Det har vært avholdt 4 møter i faggruppe kontor i 2019 

Saker det har vært jobbet med er:

Outsourcing av økonomitjenester

Zalaris-saken

Yrkesopplæringen

Bruk av MinID i jobb

Nye IT-systemer i skolesektoren

Kommunale arkivsystemer – Det er mye som ikke arkiveres, dette fører til tapt dokumentasjon.

Sammenslåingsprosesser – tillitsvalgte holdes utenfor i en del sammenhenger

Beholde kontorarbeidsplasser slik at de ikke gjøres om til høyskolestillinger

Utfordringer med åpne kontorlandskap

Skjult oursourcing av deler av IKT-tjenestene

Personvernombud – brukes de riktig? Får de tilstrekkelig med ressurser til å utføre jobben sin?

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Digitalt utenforskap

Post ut – Det tar for lang tid før men får dokumenter i posten dersom man ikke bruker digital postkasse.

Digitaliseringsutfordringer – Er det manglende kunnskap hos innbyggere? Er det offentlige for dårlige på å informere?

Sårbare arbeidsplasser – Få personer som kan utføre en oppgave fører til ekstra arbeidspress på de som utfører. Må bli mindre sårbart for å ivareta den ansatte og sikre at oppgaver utføres.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?