Til hovedinnhold

Hjemmekontor er ikke problemfritt

kaffilars

kaffilars (Foto: Tim Patterson)

I kjølvannet av koronapandemien har hjemmekontor blitt den nye hverdagen for mange. Nå kommer også debattene om veien videre. Fagforbundets hovedanliggende er at rutiner og regler for mer permanente hjemmekontorløsninger må utarbeides sammen med partene i arbeidslivet mener Trond Finstad leder i yrkesseksjon kontor og administrasjon.

24.06.2020 av Henriette Sandvik
Sist oppdatert: 24.09.2020

Noen tar til orde for at hjemmekontor skal være regelen mer enn unntaket, andre vil ha både og. Satsing på hjemmekontor som permanent arbeidsplass-løsning, vekker bekymring.

Fagforbundet deler den bekymringa.

Mange kontoransatte som er medlemmer i Fagforbundet nærmer seg nå fjerde måneden på hjemmekontor. Med krokbøyde rygger over kjøkkenbordet og «hjemmesnekrede» kontorløsninger har det for mange vært dårlig ergonomi og få HMS-krav som har vært innfridd. Disse er nødvendigvis ikke enig med Oslos høyrepolitiker, Nicolai Øyen Langfeldt når han foreslår at hjemmekontor burde innføres som en fast ordning i Oslo kommune.


For mange ansatte vil mer bruk av hjemmekontor gi økt fleksibilitet og fungere godt med tanke på familieliv, effektivitet, tillit- og selvstendighet i arbeidet.  Men fleksibiliteten har også sin pris og det er nødvendig å ta de brede diskusjonene om hva vi mister med mer permanente hjemmekontorløsninger.

For noen fungerer ikke hjemmekontor i det hele tatt.

Fagforbundet mener at arbeidsplassen har en egen verdi som samlingsplass, kunnskapsarena og som en kollektiv base for de ansatte. Jobben er også et sted for sosialt samvær, kompetansedeling, bygging av lagfølelse og personlig utvikling. Personaloppfølging av de ansatte er utfordrende når en ikke møtes fysisk, det samme er kollegastøtte.

Fagforbundet er opptatt av at lov- og avtaleverket skal følges, og at de ansattes medbestemmelse skal ivaretas. Med hjemmekontor har de tillitsvalgte liten, eller ingen personlig kontakt med sine kolleger, det samme gjelder verneombudene. Det er i seg selv veldig problematisk – for det må ikke bli slik at tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven blir tilsidesatt.
En mer permanent hjemmekontorløsning stiller spesielle krav til ledelse, og til de tillitsvalgte og vernetjenesten. Tillittsbasert ledelse har vært en forutsetning til å få hjemmekontor til å fungere, og i tillegg må ledere beherske og motivere sine ansatte og bygge lagfølelsen via skjerm.

 Det er ikke gitt at det skjer.

Fagforbundets hovedanliggende er at rutiner og regler for mer permanente hjemmekontorløsninger må utarbeides sammen med partene i arbeidslivet. Det kan ikke bli ensidig opp til arbeidsgiver hvordan disse løsningene skal være. Fagforbundet mener at en klar hovedregel er at arbeidsgiver ikke kan pålegge hjemmekontor som en permanent løsning mot den ansattes vilje.

Hjemmekontoret må være friheten til å kunne velge, og det valget må være reelt og godt planlagt
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?