Fire kommuner i Hedmark tar over renovasjonen selv

Renovasjon i egen regi i Hedmark kunne feires med bløtkake i Fagforbundet. F.v. Stein Guldbrandsen (AU), Anders Kolmar-Dæhlin (yrkesseksjonsleder Hedmark), Helene Harsvik Skeibrok (leder Fagforbundet Hedmark) og Sissel Skoghaug (nestleder i Fagforbundet). (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet kan feire at Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune nå skal ta seg av avfallsinnsamlingen selv. Kommunenes eget selskap Sirkula IKS skal være ansvarlig for renovasjon og gjenvinning.

23.03.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.10.2018

Avgjørelsen ble vedtatt på representantskapsmøte i Sirkula IKS 22. mars, mot bare en stemme. Leder for Fagforbundets yrkesseksjon samfersel og teknisk i Hedmark, Anders Kollmar-Dæhlin, hadde over lang tid gjort en innsats for å samle alle representantskapsmedlemmene rundt en overføring av avfallsinnsamlingen til det kommunale selskapet. Han roses av yrkesseksjonsleder og AU-medlem Stein Guldbrandsen.

Forrige renovatør RenoNorden gikk konkurs i september i fjor, og rådmannen i Hamar har ønsket å fortsette å konkurranseutsette tjenesten. Nå overtar kommunenes eget selskap Sirkula IKS senest 1. mars 2019. Dermed får kommunene god tid til å organisere en smidig overgang til ny ordning.

Ros og bløtkake

Kampsaken endte med seier og kunne feires med bløtkake på en samling med AU og styrene i Fagforbundet Hedmark, Oppland og Buskerud torsdag kveld.