Til hovedinnhold

Fra deltid til heltid i helse – handling nå!

(Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI)

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta ber om at det nå settes fortgang i arbeidet for mer heltid i helse- og omsorgstjenesten. –  Pandemien har synliggjort hvorfor heltid også er nødvendig for pasientsikkerheten, sier de tre forbundslederne.

30.11.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 03.12.2020

De siste ukene har kryss-smitte oppstått fordi ansatte i helsesektoren har hatt flere arbeidsgivere eller tjenestesteder. Dette fordi de ikke får hel stilling og blir nødt til å kombinere flere stillinger for å ha en lønn å leve av. Nå slår Mette Nord i Fagforbundet, Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet og Lizzie Ruud Thorkildsen i Delta alarm.

–  Dette er en alvorlig situasjon. Blant helsepersonell er det å ta med seg smitte inn til, og mellom institusjoner som rammer eldre, skrøpelige og sårbare det de frykter aller mest.

Heltid gir også bedre mulighet til å oppdage smitte

Alle ansatte vet at Covid-19 smitte kan føre til død. I tillegg til risikoen for kryss-smitte fører deltidsstillinger til manglende kontinuitet og kjennskap til pasientene. De ansatte får i mindre grad muligheten til å oppdage smitte og sykdom samt følge opp symptomer.

– Denne kampen tar vi for pasienter og brukere, for at de skal få forutsigbarhet, trygghet, pasientsikkerhet og kvalitet. Den kommunale helse- og omsorgssektoren må organiseres med hele stillinger, sier forbundslederne.

Helseminister Bent Høie har sagt til kommunene at dette er et verktøy de må ta i bruk nå, og at kommunene skal kompenseres for merutgiftene det medfører. Det er lønnsomt for samfunnet å utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraft i en situasjon hvor vi mangler både sykepleiere, helsefagarbeidere og annet viktig fagpersonell, sier de tre forbundslederne.

I Deltidslista kan du gå inn og se hvor mange heltids- og deltidsstillinger som har blitt utlyst for helsefagarbeidere i din kommune siden mars 2019

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?