Til hovedinnhold

7 av 10 kommuner melder om kutt i velferdstjenestene

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg)

71 prosent av ordførerne og rådmennene opplyser at helse- og omsorgsektoren kan få eller får reduserte rammer, og like mange melder om kutt i SFO og skole. Nesten 3 av 4 kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjon i kommunale tjenester og 24 prosent har vurdert oppsigelser. – Det er skremmende, sier lederen i Fagforbundet.

06.01.2021 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 14.01.2021


Fagforbundet

Tallene kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjort for Fagforbundet. Undersøkelsen er gjennomført på nett og består av et utvalg av 310 beslutningstakere som ordførere og rådmenn. Til sammen er 65 prosent av alle norske kommuner representert med minst én respondent.

 – Dette rammer både brukerne av velferdstjenestene, de ansatte og hele lokalsamfunn. Ekstra alarmerende er det at vi ser at det vil gå særlig hardt ut over tjenestene til barn, eldre og syke, sier Nord bekymret.

Blodig urettferdig

– Våre medlemmer mener det er blodig urettferdig at de nå rammes dobbelt opp. Først har de stått i første linje under koronakrisa, og stått for å bekjempe smitte i jobber i reinhold, barnehage, skole og helsetjenesta. Nå opplever mange av dem usikkerhet for framtida. De risikerer å miste jobben, eller å måtte løpe enda raskere enn de har gjort, sier Nord. 

Hun mener det er regjeringas ansvar.

– Det er regjeringas ansvar at 7 av 10 kommuner nå opplyser at helse og omsorgssektoren kan få eller får mindre penger. Kommunene og velferden har vært underfinansiert av dagens regjering i mange år, og nok en gang er det våre folk som må løpe fortere.


Fagforbundet

Kommunene er viktig for beredskapen

Fagforbundet har lenge advart mot å kutte i overføringene til kommunene, og hva dette vil føre til. I 2020 opplever 83 prosent av kommunene nedgang i frie inntekter, det vil si inntekter som kunne gått til å lage en bedre arbeidshverdag for heltene i helsevesenet.

– Gjennom koronakrisa har vi sett hvor viktig kommunene er for beredskapen vår. Kutt i skole og eldreomsorg er feil resept for å komme oss ut av krisa. 

Nord sier at regjeringa har skapt usikkerhet om kommunale arbeidsplasser heller enn å ha brukt kommunene til å bekjempe den store arbeidsløsheten.

– I ei tid med rekordhøy arbeidsløshet, bør kommunesektoren benyttes til å gi flere arbeid. Kommunene har et stort etterslep i vedlikehold, som kunne gitt kjærkomne oppdrag til lokale byggefirmaer, avslutter hun. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?