Til hovedinnhold

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta koronavaksine

Eldst først: En 85 år gammel kvinne blir vaksinert på et eldresenter.

Eldst først: En 85 år gammel kvinne blir vaksinert på et eldresenter. (Foto: NAIDIUK NINEL)

Noen er skeptiske til å ta vaksinen mot covid-19 på grunn av bivirkninger. Vi må ikke glemme at dette er en vaksine mot en potensielt dødelig sykdom.

19.03.2021 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 09.04.2021

Nå venter vi på en avklaring om Norge skal gjenoppta bruk av Astra Zeneca-vaksinen. Fagfolk vurderer kontinuerlig om vaksinen er trygg eller ikke for den norske befolkningen. Samtidig er det mange andre typer koronavaskiner som allerede er i Norge eller som er på vei.

- Det er ikke noe nytt at et legemiddel har bivirkninger. Det gjelder alle legemidler, og vi må alltid tenke gjennom om nytten med vaksinen er større enn risikoen, sier Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

For noen deler av befolkningen er sykdommen farligere, og gir høyere dødelighet. Det gjelder særlig gamle og skrøpelige, men også andre grupper av befolkningen med bakenforliggende kroniske sykdommer og med dårlig immunforsvar.

Eskild Hustvedt, sykepleier og tillitsvalgt ved Haukeland sykehus i Bergen, jobber med utsatte pasienter og vet hvilken risiko viruset kan utgjøre for mange. Han understeker at det er et sunnhetstrekk at Norge nå setter Astra Zeneca-vaksinasjonen på pause på grunn av mulige bivirkninger.

- Dette viser at kontrollmekanismene virker. Helsevesenet har oppdaget en potensiell bivirkning, og de har umiddelbart gått i gang med å undersøke hva som ligger bak. Vi stopper opp for å være helt sikre på om vaksinen er trygg.


Privat

Andre land rappporterer om at det kun er noen få personer som har fått alvorlige bivirkninger – etter at millioner av vaksiner er satt. Bivirkningene overvåkes og sjekkes ut kontinuerlig.

Se også Fagbladet-sak om Eskild Hustvedt: - Som helsearbeider føler jeg meg forpliktet til å vaksinere meg

Oppfordrer friske til å ta vaksine

Mange av Fagforbundets yrkesaktive medlemmer er i kontakt med folk i risikogruppene. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler og prioriterer å tilby vaksine til flere av disse yrkesgrupper.

Det er en del som vil oppleve mildere bivirkninger som feber, hodepine, smerter på stikkstedet, og influensalignende symptomer etter vaksinering. Disse bivirkningene kan vare rundt en dag eller to, og viser egentlig at immunsystemet vårt har gjenkjent vaksinen og startet sitt forsvar.

- For de aller fleste som er gamle og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. Det er også god grunn til at også friske mennesker tar vaksinen. Det er langt bedre enn å få en sykdom som vi vet kan gi ettervirkningene som går ut over livskvaliteten, kommenterer Luther.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Se oppdatert informasjon med tall og fakta om covid-19-vaksinene på Legemiddelindustriens nettsider.

Smittestopp – en app mot smittespredning

Det er flere ting som trekker oss ut av koronapandemien. Et av dem er appen Smittesporing, som Folkehelseinstituttet står bak. Etter mye kritikk på grunn av personvern har Folkehelseinstituttet nå lansert en ny versjon som sikrer personvernet ditt.

Med økende smitte, kan en slik app bidra til mer og bedre smittesporing. Den kan bidra til å begrense spredning av sykdommen, men blir først effektiv hvis mange bruker den.

Siden en stor del av Fagforbundets medlemmer jobber tett på folk, oppfordrer vi tillitsvalgte og medlemmer til å laste ned appen.

Les mer om Smittestopp-appen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?