Til hovedinnhold

Fagforbundet saksøker staten for å sikre at brannmenn kan få godkjent kreft som yrkessykdom

Henry Sørensen jobbet 15 år som brannmann i Bergen. Nå kjemper for å få kreft godkjent som yrkesskade etter at han selv fikk sykdommen.

Henry Sørensen jobbet 15 år som brannmann i Bergen. Nå kjemper for å få kreft godkjent som yrkesskade etter at han selv fikk sykdommen. (Foto: Faksimile/VG)

Brannmenn har lenge kjempet for å få yrkesskadeerstatning som følge av at de er mer utsatt for visse typer kreft enn andre. Flere har fått godkjent yrkesskadeerstatning på bakgrunn av dette, men nå har NAV snudd. Nå saksøker Fagforbundet staten for å få vedtaket omgjort.

06.04.2021 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 08.04.2021

Til tross for kjennelser fra Trygderetten hvor det er gitt yrkesskadeerstatning på grunn av kreft, har NAV klageinstans anmodet Trygderetten om å sette en fem-medlemskjennelse for å avklare saken på nytt. Den nye kjennelsen anerkjenner ikke kreft som gyldig årsak for å få yrkesskadeerstatning. Dette med tre mot to stemmer. Det betyr at trygderetten nå har snudd i forhold til kjennelsene fra 2016 da kreft ble godkjent som yrkesskadeerstatning.


Per Flakstad, Fagbladet

Uforståelig helomvending

- Vi kan ikke se at det foreligger ny kunnskap eller forskning siden trygderetten avgjorde disse sakene. Det er derfor uforståelig at Trygderetten har gjort helomvending, forteller forbundsadvokat Anne Gry Rønning-Aaby som skal føre saken.

Brannmann ga nesten opp

Saken Fagforbundet bringer inn for rettsvesenet gjelder saken til tidligere brannmann Henry Sørensen spesielt, men skaper presedens for lignende saker som kommer i fremtiden og saker som er til behandling nå. Disse får nå sine søknader underkjent. Henry Sørensen forteller til VG at han selv var i ferd med å gi opp:

- Men så bestemte Fagforbundet seg at dette var en prinsippsak. Det handler ikke om erstatningen, men om alle som kommer etter meg.

Uriktig kjennelse fra Trygderetten

Skulle kjennelsen fra Trygderetten bli stående vil ingen brannmenn med kreft kunne få yrkesskadeerstatning.

- Dette mener vi i Fagforbundet er uakseptabelt og uriktig, og vi har derfor tatt ut stevning mot staten med ønske om at de vanlige domstoler får dette omgjort, avslutter forbundsadvokaten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?