Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon fra venstre: Kristin Sabel Holt, Bente Vanglo, Herdis Schärer og Hans Christian Lundervold. (Foto: Fagforbundet/Kjetil Vevle)

Fagforbundet kom til enighet med FUS torsdag 1. juni i mellomoppgjøret 2017. Forhandlingsdelegasjon er fornøyd med resultatet som er innenfor samme ramme som i kommunal sektor.

01.06.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 13.09.2018

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kom tirsdag 23. mai til enighet med FUS i årets mellomoppgjør for Fagforbundets medlemmer i FUS-barnehagene. 

Last ned: Tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen

Les: Protokoll (inkluderer også minstelønnssatsene)

Fornøyd med resultatet

Fagforbundets forhandlingsleder, Herdis Schärer, er fornøyd med resultatet i årets mellomoppgjør.

- Det økonomiske resultatet er innenfor samme ramme som i kommunal sektor, og er i hovedsak sammenliknbart med tilsvarende grupper, sier Herdis Schärer.

Fagforbundets forhandlingsleder er også fornøyd med at minstelønnen økes for ansatte som tar tilleggs- og videreutdanning (se lenger ned i saken)

Tilleggs- og videreutdanning

Ansatte i stillinger i kategori fagarbeider eller i ulike stillinger med krav om høyskoleutdanning, herunder styrer med godkjent utdanning som har relevant tilleggs-/videreutdanning:

  • For 30 studiepoeng (eller 10 vekttall) eller fagskole av et halvt års varighet skal ha minst 10.000,-kroner i tillegg til minstelønn. 
  • For 60 studiepoeng (eller 20 vekttall) eller fagskole av ett års varighet skal ha minst 20.000,-kroner i tillegg til minstelønn. 

FUS-barnehagene eies av Trygge Barnehage. FUS drifter i dag mer enn 171 barnehager i 82 kommuner.

BESØK FAGFORBUNDETS TARIFFSIDER FOR MER INFORMASJON OM LØNN OG AVTALER. 

;