Fagforbundet.no

Medlemsportal
International Tilgjengelighet Presse Om Fagforbundet

Lønn og avtaler

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold.

Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. En solidarisk lønnspolitikk betyr at vi må heve lønna til de lavlønte.

På vegne av deg forhandler vi med arbeidsgiversiden om lønn, pensjoner og andre rettigheter. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Jo flere vi er, desto står sterkere står vi.

Aktuelt

Vis alle
Streikefare i private barnehager

16.09.14

Streikefare i private barnehager

- Det er fare for konflikt i oppgjøret for de ansatte i de private barnehagene, men det er altfor tidlig å kaste kortene...

Enighet i oppgjøret for mottak og barnevern m.fl.

15.09.14

Enighet i oppgjøret for mottak og barnevern m.fl.

Det ble enighet i meklingen i oppgjøret for avtale 453 som omfatter mottak, barnevernsinstitusjoner, blindeforbundet og Aurora...

Uenighet om pensjon kan gi barnehagestreik

15.09.14

Uenighet om pensjon kan gi barnehagestreik

I dag varslet Fagforbundet om plassfratredelse for nærmere 800 ansatte i barnehager tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund.

Brudd i forhandlingene for Blindeforbundet, asylmottak med flere

29.08.14

Brudd i forhandlingene for Blindeforbundet, asylmottak med flere

Det er brudd forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO vedrørende tariffrevisjonen 2014 når det gjelder avtale 453.

Enighet i oppgjøret for spesialisthelsetjenesten

15.08.14

Enighet i oppgjøret for spesialisthelsetjenesten

Forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet ble avsluttet i natt, med et anbefalt resultat på et generelt tillegg på 3,5...

Resultat i SAMFO

26.06.14

Resultat i SAMFO

I forhandlingene mellom Fagforbundet og SAMFO, er det enighet om et anbefalt resultat. Det blir dermed ikke streik

Stort ja til oppgjøret i kommunene

25.06.14

Stort ja til oppgjøret i kommunene

Fagforbundets medlemmer i kommunene sa ja til tariffoppgjøret.

Godt resultat i KA-området

19.06.14

Godt resultat i KA-området

Etter bare en dags forhandlinger ble Fagforbundet og KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) enige om et anbefalt...

Frisørstreiken er over!

19.06.14

Frisørstreiken er over!

Fagforbundets tøffe frisører har gjennomført en 15-dagers streik. Streiken ble avsluttet i kveld....

Gode løft i pleie- og omsorgsoverenskomsten

19.06.14

Gode løft i pleie- og omsorgsoverenskomsten

Det er enighet mellom Fagforbundet og NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten. Sykehjemsansatte kan spesielt glede seg over at...

Oppstart i KA-forhandlingene

19.06.14

Oppstart i KA-forhandlingene

I formiddag overleverte arbeidsgiverorganmisasjonene sine krav til KA (Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon).

Oppgjør for dyrepleiere til uravstemning

18.06.14

Oppgjør for dyrepleiere til uravstemning

Fagforbundet og NHO Mat og Landbruk kom til enighet om revisjon av overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter. Oppgjøret...

Tariffområder

Nyttige lenker