Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Lønn og avtaler

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold.

Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. En solidarisk lønnspolitikk betyr at vi må heve lønna til de lavlønte.

På vegne av deg forhandler vi med arbeidsgiversiden om lønn, pensjoner og andre rettigheter. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Jo flere vi er, desto står sterkere står vi.

Når et lønnsoppgjør er ferdig forhandla, går resultatet til uravstemning blant medlemmene.

Tariffområder

Aktuelt

Vis alle
Lønnsoppgjøret i kommunene

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune...

Enige om framdrift i Spekter-oppgjøret

Enige om framdrift i Spekter-oppgjøret

Partene i lønnsoppgjøret for virksomheter i avtaleområdene i Spekter har blitt enige om videre framdrift i disse...

Staten vil bare gi lokale lønnstillegg i år

Staten vil bare gi lokale lønnstillegg i år

I statens første krav i tariffoppgjøret, vil de gi alle lønnstillegg lokalt og fjerne lønnstabellen. –...

Oppgjøret med SAMFO ferdig

Oppgjøret med SAMFO ferdig

I dag, 29. mars kom tariffoppgjøret for ansatte i blant annet boligbyggelagene i havn.

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Etter avsluttende sentrale forhandlinger er det brudd mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet for medlemmer i de tre virksomhetene...

Mellom­oppgjøret LO - Virke ga lavlønnstillegg

Mellom­oppgjøret LO - Virke ga lavlønnstillegg

Det gis et generelt tillegg til alle, og et løft til de lavest lønte. Resultatet er det samme som i frontfaget, som ble...

Lønnsoppgjør som ventet

Lønnsoppgjør som ventet

Dette er et oppgjør med en god innretning. Ramma på 2,4 prosent vil bli normgivende for oppgjørene i kommunesektoren,...

NHO-LO-lønns­oppgjøret er i gang

NHO-LO-lønns­oppgjøret er i gang

Torsdag 9. mars startet samordnet oppgjør mellom LO og NHO. Det omfatter også mange av Fagforbundets medlemmer.

Lønner seg å være organisert - også for lommeboka

Lønner seg å være organisert - også for lommeboka

Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte.

Reallønnsnedgangen må stoppes

Reallønnsnedgangen må stoppes

LO-leder Gerd Kristiansen la i tirsdag fram forslag til hovedlinjene for årets tariffoppgjør. LOs hovedmål i...

LHL-streiken er over

LHL-streiken er over

Etter tre dager er streiken i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, slutt. Partene har skrevet under en avtale og de ansatte...

Streiker for rettferdig pensjon - STREIKEN ER OVER

Streiker for rettferdig pensjon - STREIKEN ER OVER

Ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i streik! De kjemper for å få beholde en pensjonsordning som...

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?