Unngikk streik i Unicare Rehabilitering

Meklerne Mats Wilhelm Ruland og Inger Marie Langfald greide å få partene til å bli enige i Unicare-meklingen

Partene i meklingen mellom Unicare Rehabilitering og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet natt til onsdag 30 januar. Dermed blir det ikke streik.

30.01.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 30.01.2019

Partene ble enige om en bedre tjenestepensjonsordning for de ansatte i Unicare Rehabilitering. Den nye pensjonsordningen er en innskuddspensjon som sikrer medlemmene en bra pensjon. Det var særlig viktig å få til overgangsordninger, som sikrer at arbeidstakere over 55 år ikke mister retten til AFP ved fylte 62 år.  Det fikk vi.  

Pensjonen gir opptjening fra første krone fra 1.1. 2020. Dette er særlig viktig for deltidsansatte siden det sikrer også de med lav årsinntekt pensjonsopptjening.

Det økonomiske resultatet er i korte trekk:

Oppgjøret har en økonomisk ramme på linje med resten av samfunnet.

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe A og B på 16 000,-

Arbeidstakere i stillingsgruppe C, D og direkteplasserte gis et generelt tillegg på 3,5 %. Arbeidstakere i stilling som sykepleier gis et tillegg på 3,6 %.  

Vi har fått gjennomslag for et ubekvemstillegg på 70.- kroner per time fra 17.00 – 07.00 på skift og turnus.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Minstelønnssatser Unicare rehabilitering per 1.7.2018

Kat.

Kompetansekrav

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

A

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

314000

319000

330000

375000

402000

B

Stillinger der det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende

350000

355000

361000

415000

 

B2

Stillinger der det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende og autorisasjon etter lov om helsepersonell

350000

355000

361000

415000

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Stillinger der det kreves 3 års høyskoleutdanning

400000

410000

433000

490000

 

D

Stillinger der det kreves om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning

435000

455000

490000

525000

 

 

Med virkning fra 1. juli 2018 endres minstelønnsstigen slik:

 

 

Relaterte dokumenter:

;