Til hovedinnhold

Europa undergraver palestinernes rett til anstendig arbeid

European Trade Union Network For Justice in Palestine (ETUN) lanserte i dag rapporten «European complicity with Israel’s occupation: Undermining Palestinians Right to Decent Work” på et seminar i EU-parlamentet om palestinernes arbeidstakerrettigheter og EUs rolle.

11.12.2019 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 11.12.2019

Det palestinsk arbeidsmarkedet kraftig innskrenket

Rapporten setter søkelys på hvordan israelsk okkupasjon, anneksjon og kolonialisering svekker palestinsk økonomi og arbeidsmarked.  Samlet sett var arbeidsledigheten på 30,8 prosent i fjor.  I Gaza er arbeidsledigheten på hele 50 prosent. Kvinner rammes aller hardest med hele 75 prosent ledighet.

Den høye arbeidsledigheten er et resultat av blant annet okkupasjonsmaktens kontroll over landområder og naturressurser i det såkalte område C som utgjør over 60 prosent over Vestbredden,  omfattende og vedvarende krenkelser av retten til fri bevegelse ved 157 permanente militære kontrollstasjoner og 2942 stengninger eller kontrollpunkter som bruker ved behov, 730 km lang folkerettsstridig mur, bosetterveier og manglende tillatelser til å bevege seg fritt mellom områdene Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. I tillegg kommer tvangsflytting og utdrivelse av palestinere.

Den høye arbeidsledigheten fører til at rundt 131 000 palestinere jobber i det israelske arbeidsmarkedet, inklusiv de folkerettsstridige bosettingene og industrisonene.  Palestinerne er utsatt for dårligere arbeidsvilkår enn israelske arbeidere, og har i gjennomsnitt 2,3 – 2,6 ganger lavere lønn enn israelere i samme sektor.  

 

Retten til arbeid og retten til liv

ETUN viser til de mange drap på arbeidstakerne under utførelse av arbeid, og trekker fram blant annet helsearbeidere og journalister som har blitt skutt av israelsk militær. Den store andelen av drepte og varig skadde under grenseprotestene i Gaza, Great March of Return,  tydeliggjør at arbeidsfolk generelt har ikke bare rett til arbeid, men har også en rett til å leve.

 

Europeisk medvirkning til krenkelser

Til tross for at over 20 europeiske land har næringslivsanbefalinger om å ikke handle med selskaper med tilknytning til de folkerettsstridige bosettingene, så setter ikke europeiske land eller EU inn nok tiltak for å følge opp næringslivet. Nasjonale og private pensjonsfond er ofte investert i selskaper involvert i okkupasjonen.  Elbit blir trukket fram som ett av flere selskaper som er involvert i okkupasjonen som bryter med FNs retningslinjer for næringslivet og menneskerettigheter (UNGP). Investeringer i Elbit er et tilsvarende brudd.

 

Fagbevegelsen kan bidra til forandringer

ETUN oppfordrer europeisk fagbevegelse til å gå i front for å bryte medvirkning til den israelske okkupasjonen. Oppfordringen går først og fremst på at fagbevegelsen selv må følge FNs retningslinjer for næringslivet og menneskerettigheter og se til at fagforbundene ikke handler okkupasjonsvarer eller tjenester og ikke er investert i selskaper som er involvert i okkupasjonen.

Fagbevegelsen kan skape forandringer ved å jobbe for at nasjonale fond og banker deinvesterer fra selskaper involvert i okkupasjonen.  Den irske fagbevegelsen har gått i front for senator Frances Black lovforslag om å forby import og salg av varer og tjenester fra territorier som det internasjonale samfunnet anser å være okkuperte, og ETUN ber flere fagforbund gå i bresjen for tilsvarende lovforbud i sine land.

 

LES HELE RAPPORTEN.

 

Fagforbundet var med å stifte ETUN i 2016.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?