Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Mette Nord, forhandlingsleder i LO kommune, under åpningen av hovedavtaleforhandlingene med KS i 2017.

Mette Nord, forhandlingsleder i LO kommune, under åpningen av hovedavtaleforhandlingene med KS i 2017. (Foto: Fagforbundet / Nils Fredrik Hansen)

Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene bestemmes i en hovedavtale. Men den må partene også bli enige om. Det skjer i disse dager.

30.11.2017 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 11.12.2017

Forhandlingene startet i dag. LO, UNIO, YS og Akademikerne leverte sine krav, og KS kom med sitt tilbud.

LO forbundene i kommunal sektor er opptatt av kompetanseheving blant tillitsvalgte og ansatte. Alle omstillingene i forbindelse med kommunal- og regionsreformen øker presset på de tillitsvalgte. Derfor er det viktig med nok frikjøp og kompetanseheving slik at de tillitsvalgte kan gjøre jobben sin på en god måte. 

Kravet til kompetanseheving blant de ansatte stiger også i takt med økende digitalisering i kommunal sektor, om vi skal klare å utnytte mulighetene ny teknologi gir.

LO-kommune krever dessuten at medlemmer som er i en lovlig konflikt ikke skal kunne meldes ut av tjenestepensjonsordningen. 

Grunnlov

Partene i kommunesektoren møttes i dag for å bli enige om hovedavtalen, eller tarifforhandlingenes "grunnlov". Den bestemmer for eksempel hvordan tarifforhandlingene skal gjennomføres og hva som skjer om partene ikke blir enige. Hvem og hvordan skal det mekles, og hvordan skal en lovlig streik gjennomføres. 

Avtalen sikrer også at ansatte involveres i omstillingsprosesser og reformer, og har reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen organiseres, og arbeidsmetodene utvikles. Målet er tjenester av god kvalitet, som er tilpasset brukernes behov, men også å redusere sykefravær og uførepensjonering.


Fagforbundet / Nils Fredrik Hansen

Må bli enige

I motsetning til en tariffavtale kan ikke forhandlingene om en hovedavtale ende i en streik eller lock-out. Den er omfattet av en fredsplikt, som betyr at partene må bli enige. 

LO-kommune

LO-kommune består av alle forbundene som har medlemmer i kommunal sektor - og forhandler på vegne av disse. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?