Til hovedinnhold

Seminarrekke for nye kommuner

Tillitsvalgte generelt ser ut til å være hardhauser - til tross for at hverdagen er utfordrende, ønsker de fleste å fortsette i rollen.

Tillitsvalgte generelt ser ut til å være hardhauser - til tross for at hverdagen er utfordrende, ønsker de fleste å fortsette i rollen. (Foto: Jan Lillehamre)

I samarbeid med partene i arbeidslivet inviterer Kommunaldepartementet kommuner som skal slå seg sammen til en seminarrekke om utviklingsarbeid.

17.10.2016 av Omstillingsenheten
Sist oppdatert: 17.10.2016

Invitasjonen har gått ut til 64 kommuner. Målgruppa er folkevalgte, rådmenn, representanter blant topp-ledelse, hovedtillitsvalgte, hoved-verneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen.

 

Trepartssamarbeid

Nok en gang trekkes trepartssam-arbeidet fram i prosessen om sammenslåing. Omstillingsenheten i Fagforbundet, som jobber spesielt med å etablere trepartssamarbeid som arbeidsmetode i kommunal sektor, kommer til å følge seminarrekka tett.

– Vi er med for å være til stede for våre tillitsvalgte, sier Bjørn Pettersen, leder av Omstillingsenheten. I invitasjonen går det fram at det legges vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av arbeidet med sammenslåingen og at folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte/medarbeidere skal delta i arbeidet lokalt.

– Det er godt at det kommuniseres så tydelig at arbeidet skal tuftes på trepartssamarbeid, sier Pettersen.

 

Arbeidet starter nå

Selv om vedtak om sammenslåing må fattes av Stortinget før de er gjeldende, kan det være lurt å starte forberedelsene allerede nå. Erfaring viser at det er viktig å komme i gang. Det er mye som kan planlegges og påbegynnes. Seminarrekka kan være nyttig i den sammenhengen. På oppstartsamlingen og i fem påfølgende seminarer som arrangeres parallelt i Trondheim og Gardermoen er følgende tema aktuelle:

  • Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser
  • Hvordan bygge felles kultur og identitet?
  • Hvordan ta ut gevinsten i ny kommune?
  • Administrativ organisering og drift i ny kommune (IKT, arkiv med mer)
  • Eierskap, kommunale foretak og interkommunale selskaper

 

I tillegg til seminarrekka vil det også komme et tilbud om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i sammenslåtte kommuner.

 

Viktig å være med

Påmeldingen for oppstartsseminaret har gått ut, men det kommer invitasjon til alle seminarene fortløpende, så følg med. Hver kommune vil kunne delta med inntil fem personer uten deltakeravgift. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune.

 

Gode løsninger sammen

– Det er mye de nye kommunene nå skal få på plass, og det blir spennende å følge dem. Vi vet at gode løsninger skap-es gjennom samarbeid. Fag-forbundet er glade både for å kunne følge prosessen så tett og for å kunne være til stedet for våre tillitsvalgte. Vi sees på seminar, sier Pettersen.

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?