Til hovedinnhold

Offentlig ansatte – positive til ny teknologi

Nyttig rapport: denne vil vi bruke for alt den er verdt, sier hovedtillitsvalgtHege Terese Olsen, om rapporten som viser at offentlige ansatte er positive til ny teknologi på arbeidsplassen.

Nyttig rapport: denne vil vi bruke for alt den er verdt, sier hovedtillitsvalgtHege Terese Olsen, om rapporten som viser at offentlige ansatte er positive til ny teknologi på arbeidsplassen. (Foto: Nina Monsen)

Et flertall av Fagforbundets medlemmer svarer i en undersøkelse at ny teknologi gir mulighet til å løse offentlige oppgaver bedre.

24.10.2017 av Omstilling
Sist oppdatert: 10.11.2017

– Rapporten bekrefter vårt inntrykk av at ansatte er interessert i teknologi og har lyst til å videreutvikle seg, sier hovedtillitsvalgte Hege Terese Olsen og Hildur Akse.

I tillegg til å være åpne for ny teknologi, viser rapporten, «Robotene kommer – hva svarer offentlig sektor», at 80 prosent er villige til å tilegne seg ny kompetanse for å kunne utføre nye oppgaver. Imidlertid oppgir bare 35 prosent at virksomheten har gode ordninger for påfyll av ny kompetanse, og bare 38 prosent mener de får god nok informasjon i forkant av endringer.


Nina Monsen

 

Knuser myter

– Rapporten knuser myten om at ansatte vegrer seg mot ny teknologi og viser nødvendigheten av å la ansatte påvirke og være delaktige i prosessen, sier de to hovedtillitsvalgte.

Olsen, som er hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet i Årdal kommune, deltok selv i undersøkelsen. Hun svarte, som flertallet, at hun er positiv til ny teknologi. Men det er ikke sånn at alt er «bare» positivt advarer hun.

Hun bruker hjemmesykepleien i egen kommune som eksempel. Der bruker ansatte nå mobildata for å registrere «inn» og «ut» når de gjør ulike oppgaver, som å gi medisiner. 

Frykter overvåking

Ifølge Olsen er de ansatte svært fornøyde med den nye digitale løsninga, som gjør det enklere å rapportere. Ansatte slipper å vente på pc for å skrive rapport. Men, det er et men:

– Nå ser lederen at du bruker fire minutter på å gi medisin. Hvis en annen kollega bruker ti minutter, bruker hun da for lang tid, spør Olsen retorisk.

– I perioder skjer det ingenting i det elektroniske rapportsystemet. Er det fordi de ansatte ikke gjør noe fornuft-ig? Eller er det fordi de gjør ting som ikke skal rapporteres, som å hente utstyr eller flytte seg mellom pasientene, sier Olsen.

Hun er ikke er alene om å frykte mer overvåking med ny teknologi. Flere har lagt inn liknende kommentarer i rapporten, som er laget av Tankesmien Agenda på oppdrag fra Fagforbundet. Over 30.000 medlemmer har svart på undersøkelsen.

Manglende involvering

Undersøkelsen viser også at et mindretall mener at medvirkningen er god nok ved innføring av ny teknologi.

– Involvering av de ansatte og de tillitsvalgte blir mer og mer forsømt i kommunesektoren, sier Olsen.

Hildur Akse er enig i at de ansatte i kommunesektoren ofte blir glemt, men har et eksempel på det motsatte fra hjemkommunen Hyllestad, der hun er hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet.

– Hjemmesykepleien er med i et pilotprosjekt sammen med flere andre kommuner i regi av Utviklingssenter for sjukeheimer og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane. De ansatte har vært med fra start, og vurderer og prøver ut ulike modeller av hjelpemidler som fallsensor og dosett med varsling for medisinering, forteller Akse.

De ansatte kjenner tjenestene best. De må tas med på drøfting om hvordan den nye teknologien skal brukes og målet med å innføre den, under-streker de to hovedtillitsvalgte.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?