Til hovedinnhold

Lovfest retten til heltid!

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Bare kvinner tilbys stillinger som er så små at de ikke kan forsørge seg selv. La oss gjøre noe med problemet. SV vil lovfeste rett til heltid og jobbe for økt grunnbemanning, skriver Inga Marte Thorkildsen.

04.04.2011 av Inga Marte Thorkildsen
Sist oppdatert: 12.10.2020

Menn tilbys ikke stillingsbrøker som er så små at de ikke kan forsørge seg selv. Kvinner ansettes derimot i titusentall i stillinger som verken gir pensjonspoeng, tilstrekkelig inntekt eller mulighet til å få lån i banken. Ufrivillig deltid er det største likestillingsproblemet på dagens arbeidsmarked. La oss gjøre noe med det.

For halvannet år siden møtte jeg Anne Synnøve Hovland, jordmor på Sykehuset i Vestfold. Jeg hospiterte på fødeavdelinga hennes og var opptatt av å høre mer om omfanget av deltidsstillinger. Anne Synnøve kunne fortelle at hun gikk i en 50 prosent stilling, men at hun ønsket seg hundre prosent. Det fikk hun ikke. Til gjengjeld fikk hun alle de vaktene ingen andre ville ha, og hun var nødt til å spe på med ørsmå jordmorstillinger i ulike kommuner.

Da jeg møtte henne igjen i år, jobbet hun fortsatt på denne måten. Som en callgirl for velferdsstaten, tvunget til å stille opp når arbeidsgiver ber om det: 50 prosent ”i bånn”, en andel faste, ubekvemme vakter, og vikariater som jordmor i to forskjellige kommuner. Konstant tilgjengelig for ekstra arbeid når muligheten byr seg. Anne Synnøve har fortalt til media hvordan dette føles. Hun sier: ”Jobben styrer livet mitt. Det er vanskelig å gjøre avtaler med venner eller melde meg på aktiviteter. Livet mitt står på vent” (Dagsavisen 24. mars). Først den siste tida er hun blitt klar over at alle småstillingene her og der ikke en gang gir henne pensjonspoeng! Som 51-åring tenker hun stadig mer på hva som vil skje om hun blir syk eller i verste fall ufør. Det er en utrygg tilværelse å være ufrivillig deltidsansatt.

SV har løftet kravet om lovfestet rett til heltid på vårt landsmøte. LO har trappet opp kampen for rettighetsfesting, det samme har Unio. Ap har i skrivende stund lagt fram forslag som går i riktig retning. Dette gjør meg optimistisk med tanke på en løsning. Det skulle bare mangle: Vi kan bare glemme å rekruttere alle de tusener som trengs for å løse oppgavene i velferdsstaten, hvis det vi kan tilby er stillinger som er så lave at ingen kan leve av dem!

Vi som elsker velferdsstaten må være opptatt av at velferdsstaten gir anstendige arbeidsvilkår til de ansatte og god kvalitet til innbyggerne. Omfanget av deltid er en direkte trussel mot begge deler. Arbeidsvilkår og kvalitet er to sider av samme sak. De små deltidsstillingene gjør turnusen til et lappeteppe, det blir for mange mennesker som kommer og går. Som Anne Synnøve sier: ”Jeg må forholde meg til veldig mange mennesker på jobb og blir aldri en del av arbeidsplassen. Dette går ut over kvaliteten. Hvis en pasient treffer igjen samme pleier to dager på rad, er hun heldig”.  

Det er provoserende at mange er så opphengt i å understreke viktigheten av å tilby kvinner deltid. Deltid er ikke problemet. Det er heltid som er problemet. Folk, særlig kvinnfolk, får ikke hele stillinger fordi det har satt seg en deltidskultur i helsevesenet og i pleie og omsorg. Dette går på bekostning av tryggheten, kvaliteten og muligheten til å rekruttere til noen av de viktigste yrkene vi har. Slik kan vi ikke ha det. SV vil lovfeste retten til heltid og jobbe for økt grunnbemanning.

 

Inga Marte Thorkildsen. Parlamentarisk nestleder i SV. Finanskomitéen

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?