Til hovedinnhold

Høyrepolitikk som rammer de svakeste

(Foto: Trude Tjensvold)

Det nye Oslo-byrådets politikk er "Kutt i tilbudene til de svakeste og fattigste, kombinert med en røffere arbeidsgiverpolitikk, mer privatisering, sosial dumping og dårligere kvalitet på velferdstjenestene." skriver Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo.

14.11.2011 av Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo
Sist oppdatert: 21.11.2011

Oslos befolkning får fire nye år med borgerlig politikk. Riktignok uten Frp, men med et mye sterkere Høyre som har byrådsmakta sammen med Venstre og KrF. Det er viktig å følge med på politikken i Oslo, fordi det er det samme vi vil se nasjonalt dersom disse partiene vinner valget i 2013.

I byrådserklæringen har alle partiene fått sitt. Noe av det første media grep fatt i, var byrådets ønske om - at Oslo skal søke om prøveprosjekt for mer bruk av midlertidige ansettelser for å gjøre arbeidsgivers risiko ved ansettelser mindre enn i dag. Det er en krigserklæring mot arbeidstakerne, mot fagbevegelsen og de kreftene som kjemper mot sosial dumping. Da høyrebyråd for finans Kristin Vinje skulle forklare hvorfor, ble honnørordene tatt i bruk: Midlertidige ansettelser vil gjøre det lettere for ungdom, arbeidsledige og mennesker med minoritetsetnisk bakgrunn å komme inn på arbeidsmarkedet. Hun ”glemte” siste ledd i setningen – for å gjøre arbeidsgivers risiko ved ansettelser mindre enn i dag. Med dette menes å gjøre det lettere å gi ansatte sparken, for eksempel ved en privatisering eller nedlegging av tilbudet. Dette forslaget har nok ikke full støtte i Krf, mens Venstre jublet – arbeider- og fagbevegelsesfiendtlig som partiet er.

Arbeidsgiverpolitikken blir minst like aggressiv uten Frp i byråd. Fagforbundet Oslo står foran viktige kamper om bemanning og pensjon. Byrådet har varslet at de vil kutte i pensjonsordningen i kommunen. De ønsker dårligere pensjonsordning enn i KS. De har sagt opp grunnbemanningsavtalen for barnehagene i Oslo. Får de det som de vil, betyr det færre ansatte og dårligere kvalitet på barnehagetilbudet.

Byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H) har varslet kutt som vil ramme de fattigste, de som trenger velferdssamfunnet mest. Det ene er Sjøstrand omsorgssenter, et tilbud til 30 alkoholikere som har funnet roen etter et langt liv på gata. Mange av beboerne har bodd på Sjøstrand lenge. De trives med livet og hverandre. De har kaniner og katter. De lever et anstendig liv – langt borte fra byen og gata. Dette tilbudet vil det borgerlige byrådet legge ned. De forsikrer at beboerne skal få et like bra tilbud et annet sted. Ingen tror på byråd Hauglie. Alle vet at det blir en institusjon, i, eller i nærheten av sentrum.

Fri rettshjelp er et annet tilbud til fattige i Oslo og omegn. Til Fri rettshjelp kan de komme med sine juridiske problemer og få hjelp de ellers ikke hadde hatt råd til. Kontoret trues med nedleggelse ved hvert budsjett og i 2012 var det også foreslått å fjerne støtten. Byråd Hauglie bruker samme argumentasjon for nedleggelse her som for Sjøstrand – det skal spares penger, men klientene vil bli like godt ivaretatt. Hjerterått og lett å gjennomskue. Selv om støtten ble beholdt for 2012, kan man trygt si at kontoret lever på nåde.

Signalene fra Oslo-politikken er klare. Kutt i tilbudene til de svakeste og fattigste, kombinert med en røffere arbeidsgiverpolitikk, mer privatisering, sosial dumping og dårligere kvalitet på velferdstjenestene. 

Høyresamfunnet er på gli – og brått husker vi tida fra 2001-2005 – da Erna Solberg var kommunalminister i Bondevik II-regjeringa. Vi har to år på oss til å stoppe dem.   

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?