Til hovedinnhold

Sanner og drømmen som brast

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto (Foto: Fagforbundet)

Drømmen om et Norge med 100 kommuner og uten fylkeskommuner, lever kanskje fortsatt hos statsråd Jan Tore Sanner, men det blir mer og mer usannsynlig at drømmen oppfylles. Heldigvis! For det er lokaldemokratiet som blir taperen om Sanner vinner, mener Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

03.06.2015 av Trygve Slagsvold Vedum, partileder Senterpartiet
Sist oppdatert: 12.09.2016

I en opptelling nylig kunne Klassekampen fortelle at det kun er 24 kommuner som så langt går for sammenslåing. Om det gjenstår 400 kommuner av dagens 432 når kommunereformen skal oppsummeres våren 2017, vil det være et enormt nederlag for regjeringen.

Våren 2017 vil bruken av tvang for å slå sammen motvillige kommuner bli ett av de store spørsmålene Stortinget skal ta stilling til. Jeg vet hva Sanner egentlig ønsker. Han vil bruke pisken, siden gulroten ikke hjalp. Jeg vet også hva jeg og Senterpartiet vil. Vi vil ikke godta en eneste kommunesammenslåing som ikke er resultat av frivillige og lokalt forankrede prosesser. Ønsker folk lokalt å beholde kommunen de bor i som egen enhet, skal de få Senterpartiets fulle støtte. Jeg tror vi får Stortingsflertallet med oss. Regjeringens store sentraliseringsprosjekt vil bli stoppet, når det viser seg at de mangler både faglig og folkelig støtte etter de omfattende utredningsprosessene som kommunene på det tidspunkt har gjennomført.

For i spørsmålet om kommunesammenslåing er det slik at Sanner så gjerne vil, men ikke får det til, når det kommer til å få med seg folket.
Det er kanskje ikke så rart når vi ser svarene fra den store innbyggerundersøkelsen i 2014. Der kommer det tydelig frem at de som bor i små kommuner er mer fornøyde med tjenestene de får fra sin kommune, enn de som bor i store kommuner. Dette gjelder alt fra eldreomsorg og hjemmesykepleie til barnehage, SFO og helsestasjon. Det må være frustrerende for Sanner, som ønsker å tegne et bilde av at den fantastiske jobben lærere og sykepleiere gjør rundt om i de små kommunene ikke er bra nok. Spørsmålet til kommunalministeren burde derfor ikke være hvor mange kommuner som skal sammenslås, men hvordan vi kan gjøre de store kommunene bedre!

Det er ikke gitt hvordan fremtidens Norge vil se ut. KrF og Venstre er nøkkelpartier i Stortingets behandling av kommunereformen. Begge partiene har uttrykt skepsis til regjeringens tvangslinje i kommunereformen og på å ribbe fylkeskommunene for oppgaver. Partiene har blåst seg opp og sagt at siste ordet vil bli deres; ingen reform uten at KrF og Venstre får gjennomslag. Dessverre står ikke de to partiene rakt i stormen. KrF og Venstre kunne fått flertall for sine primærstandpunkt sammen med Sp, Ap og SV, men samarbeidet med regjeringen er fortsatt viktigere enn gjennomslag for egen politikk. Dessverre.

Jeg kan i alle fall love at vi i Senterpartiet kommer til å stå opp for alle kommuner i Norge, store og små. Virkeligheten norske kommuner opplever hver eneste dag er viktigere å ta seriøst enn drømmen til Sanner.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?