Til hovedinnhold

Verdifullt avfall

Søppelsortering, en klimavennlig dugnad

Søppelsortering, en klimavennlig dugnad (Foto: Bård Skarra )

Det er heldigvis lenge siden søppelet vi kaster i søppelkassa ble lempa ut i naturen i store fyllinger for å ligge og råtne. I dag tas denne ressursen vare på og brukes på nytt. For det er det vi snakker om, en verdifull ressurs som erfarne og dyktige fagfolk gjenvinner til nye ny bruk, skriver leder for Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, Stein Guldbrandsen.

11.10.2016 av Stein Guldbrandsen
Sist oppdatert: 10.01.2019

I denne utgaven av Oss tillitsvalgte kan man lese om hvordan renovatørene i Oslo håndterer avfallet fra hovedstaden. Matrestene blir bio-drivstoff til byens busser og søppelbiler, plasten blir ny plast, metall gjenvinnes, brennbart søppel bli fjernvarme og miljøfarlig avfall blir tatt hånd om så det ikke forgifter naturen, barefor å nevne noe.

Det er mange sider ved dette som kan nevnes. Alle sammen har vi ansvar for at «søppelberget» reduseres, ved at vi kaster mindre. Ferske tall viser at vi har blitt litt flinkere og kaster litt mindre mat, men fortsatt havner hver åttende handlepose i søpla. Nå skal det vel også sies at en rekke multinasjonale bedrifter ønsker at vi skal forbruke stadig mer. En lang rekke forbruksartikler er bygget for å gå i stykker etter kort tid slik at vi kjøper nye. Jeg skal vedde på at det er mulig å bygge en mobiltelefon som holder mer enn to år, bare for å nevne et eksempel.

En annen side ved dette er at det er kommunens egne ansatte som står for jobben. På den måten utvikler kommunen egen kompetanse på dette området som helt sikkert kommer til å vokse. På Klemetsrud som er ett av Oslos avfallshåndteringsanlegg jobber de med CO2-fangst. Lykkes de med det vil det være et stort miljømessig gjennomslag. Det var jo nettopp det Jens Stoltenberg i sin tid kalte Norges «månelanding».

Alt er ikke idyll i Oslo. Det er bare et år siden Klemetsrudanlegget ble omdannet til aksjeselskap og mange fryktet at det borgerlige byrådet, som da styrte i Oslo, planla salg. Like etter kom valget og med det et nytt rød-grønt byråd. Dermed ble eventuelle planer om privatisering aldri lagt fram. I begynnelsen av september i år ble søppelkjøringen i Oslo tatt over av et nytt selskap som vil gjøre jobben enda billigere enn de som har hatt ansvaret til nå. Min erfaring er at hver gang det konkuranseutsettes, knipes det inn på lønns – og arbeidsvilkår. Det nye selskapet skal kjøre doble skift for å utnytte bilparken mer effektivt. Jeg er redd det ikke bare er biler og utstyr som blir presset hardere, men også de som skal utføre jobben. Vi skal følge nøye med.

Slik jeg ser det, er det innlysende at vi skal gjøre dette i egen regi i kommunene. Alle har vi lest om konvoiene med lastebiler som kjører hundrevis av tonn med søppel til Sverige fordi svenskene tar mindre betalt per tonn for å brenne det, takket være gamle forbrennings-anlegg som delvis er nedbetalt. Det er mulig det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre det på denne måten, men alle andre enn bedrifts-økonomer må se at dette er en meningsløs måte å behandle avfallet på.

Til syvende og sist handler spørsmål om avfallshåndtering om politikk og politiske valg. Det er bare politikere som kan vedta at kommunene selv skal ta hånd om håndtering av avfallet. Det blir for enkelt å vise til anbudsregler og forvaltning av skattepenger. Det er ikke for ingenting at store avfallsbedrifter vil inn i den kommunale avfallshånd-teringen. De ser at det ligger penger der, store penger. I årene som kommer vil denne bransjen bli enda dyktigere og enda mer spesialisert. Enda flere muligheter til å utnytte og gjenvinne ressurs-ene vil komme. Da gjelder det for kommunene å ha egen, spesialisert kompetanse. Det får man bare ved å drive tjenestene i egen regi.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?